Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen er enig med næringen om at en må kjempe fram et veinett for modulvogntog.
Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen er enig med næringen om at en må kjempe fram et veinett for modulvogntog.

Modulvogntogene får veinett

- Modulvogntogene må få et landsomfattende veinett, sier næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Publisert Sist oppdatert

Han understreker imidlertid at han er glad for regjeringserklæringen om at ordningen for modulvogntog skal gjøres permanent.

Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.
Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

- I den anledning mener vi ordningen bør etableres med et landsomfattende nett, forteller Sæther som har sendt en søknad om utvidelse av rutenettet for modulvogntog, i tillegg til forslag om en forenklet saksbehandling.

Det vil også om kort tid foreligge et digitalt kart med tilknytningsstrekninger, utover illustrasjonslistene til Vegdirektoratet.

Sæther viser til at den eksisterende ordningen med anslagsvis 200 modulsett gjelder bare et begrenset veinett på Østlandet, samt fra riksgrensen til Sverige og Finland og et fåtall byer i Nord-Norge.

- Dette er forklaringen på at bransjen ikke har kunnet nyttiggjøre seg de kostnads- og miljøgevinster modulvogntog representerer fullt ut, sier Sæther som i brevet viser til svært positive erfaringer med prøveordningen.

Følgende tilleggsstrekninger foreslås:

Rv. 9 Kristiansand-Vennesla
Rv. 39 Kristiansand-Stavanger
Rv. 39 Stavanger-Bergen
E16 Sandvika-Bergen
E134 Hokksund-Haugesund.
E6 Lillehammer-Trondheim (permanent tillatelse som erstatning for beredskapstillatelsen for driftsstans tog)
Rv 3 Elverum-Ulsberg (permanent tillatelse)
Rv. 136 Dombås- Spjelkavik
Rv. 39 Spjelkavik-Ålesund
Fv. 64 Åndalsnes-Molde
Rv. 39-RV70 Molde-Kristiansund
E6 Stjørdal-Steinkjer
E10- E6 riksgrense Bjørnfjell-Narvik
Rv. 93 riksgrense Sverige - Alta

Åpner for modulvogntogene

Skog- og trebransjen har kjempet for tyngre vogntog på veiene i lang tid for å fjerne konkurranseulempen mot Sverige. Nå får de gjennomslag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner for større og tyngre vogntog før sommeren på permanent basis på en rekke riks- og fylkesveier, i tillegg til en rekke byer.

Det innebærer at 25,25 meter lange modulvogntog får frakte flis og trelast.

Men her vil altså NHO Logistikk og Transport og store deler av næringslivet utvide veinettet for 60 tonns vogntog.

Det vises blant annet til Sverige som tillater ordningen på store deler av veinettet.

Samferdselsstatsråd Solvik-Olsen har forståelse for industriens ønske om bedre transportkår.

- Vi har gitt beskjed til regionene om å følge opp omklassifisering og skilting til høyere last, sier statsråden til Dagens Næringsliv.