Prosjektet fv.33 Skreifjella-Totenvika er delt opp i to delprosjekt. Første delprosjekt var Langsletta - Jonsrud på 1,8 km (bildet). Den andre delen som åtte vil bygge er mellom Totenvika og Langsletta. En strekning på 7,2 km.
Prosjektet fv.33 Skreifjella-Totenvika er delt opp i to delprosjekt. Første delprosjekt var Langsletta - Jonsrud på 1,8 km (bildet). Den andre delen som åtte vil bygge er mellom Totenvika og Langsletta. En strekning på 7,2 km.

Mange vil bygge fylkesvei 33

Laveste tilbud under 166 mill. kroner - høyeste tilbud over 219 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Åtte entreprenører leverte tilbud på bygging av fylkesvei 33 mellom Langsletta og Totenvika kirke langs Mjøsa i Oppland.

Det er ventet at byggestart for prosjektet blir i løpet av et par måneder.

Disse åtte entreprenører leverte tilbud:

- AF Sveen/Galten, 180.738.722,20 kroner
- Åge Haverstad AS, 165.935.733,14 kroner
- Implenia Norge AS, 219.465.220 kroner
- Tore Løkke AS, 205.571.956,92 kroner
- Brødrene Gudbrandsen AS, 175.737.582,09 kroner
- M3 Anlegg, 205.921.022,32 kroner
- Veidekke Entreprenør AS, 248.658.179 kroner

Tilbudene skal i tiden fremover gjennom en intern behandling i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Det er ventet at anleggsarbeidene kan starte i løpet av ett par måneder. Byggearbeidene mellom Langsletta og Totenvika kirke vil være ferdig i løpet av 2016.

Entreprenøren som får byggeoppdraget skal bygge:

- 7,2 km vei mellom Langsletta og Totenvika kirke. Veien skal ha en bredde på 8,5 meter, mens eksisterende vei er mellom 5,5 og 6 meter bred.
- 5,5 km gang- og sykkelvei mellom Fjellhaug og Totenvika.
- nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg mellom Fjellhaug og Totenvika skole.
- ny kontrollplass.

Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fv. 33.