Lov om intelligent godstransport

Vegdirektoratet har sendt ut forslag til lov om intelligente transportsystemer på høring. 

Publisert Sist oppdatert

- Transportsektoren står overfor en rekke utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, kapasitet, miljø og klima. For å løse disse utfordringene må transportsystemet moderniseres. Vi må bruke vår infrastruktur smartere. I denne sammenheng er ITS (intelligente transportsystemer) svært viktig.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Vegdirektoratet, på vegne av Samferdselsdepartementet, sender et forslag til lov om ITS ut på offentlig høring.

Bedre trafikkflyt

- ITS er viktig på svært mange områder. Slike systemer kan blant annet bidra til å øke trafikksikkerheten, redusere trengselen på veinettet, sikre bedre trafikkflyt, bidra til reduksjon av veisektorens miljø- og klimapåvirkning, sikre kommunikasjon mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og infrastruktur - samt skape digitale systemer for reiseplanlegging basert på sanntidsdata, sier samferdselsministeren.

- Norge langt fremme

Interessen for ITS er stor, i verden, i EU og i Norge. Det er en rivende teknologisk utvikling på området, og regjeringen opplyser i en pressemelding at den ønsker å ligge i forkant av denne utviklingen. Norge ligger allerede langt fremme, står det å lese i meldingen, men utfordringene er mange.

- For å utnytte potensialet i ITS fullt ut, må systemer og tjenester virke sammen - på tvers av transportformer, landegrenser og administrative grenser. For å få til dette, lager vi en egen lov for ITS. Loven gir oss et hjemmelsgrunnlag som gjør det mulig for regjeringen å legge til rette for at systemer og løsninger kan fungere sammen på en god måte, sier Solvik-Olsen.

Høringsfrist er satt til 12. februar 2015.