Lagrer alunskifer lokalt

I forbindelse med bygging av ny riksvei 4 gjennom Gran, har Statens vegvesen utviklet en ny metode for håndtering av masse som inneholder alunskifer.

Publisert Sist oppdatert

Alunskifer som blir sprengt ut fra tunnelen som bygges ved Gran sentrum skal brukes som fyllmasse på en strekning der den nye veien går gjennom ei myr.

Alunskifer kan frigjøre skadelige tungmetaller og radongass når den kommer i kontakt med luft. Statens vegvesen har derfor i flere år samarbeidet med forskere innen ulike fagmiljøer for å finne fram til en trygg metode for håndtering av alunskifer fra tunnelbygginga på Gran.
 
Metoden som skal brukes er godkjent av Miljøverndirektoratet. Alunskifer kan deponeres på Langøya i Holmestrandfjorden. Å frakte rundt 100.000 m 3 med masser dit med lastebiler fra Gran, ville være lite miljøvennlig og merkes godt i trafikken. I stedet blir massene brukt som fyllmasse lokalt, der de skal graves ned under grunnvannsnivå. På denne måten blir skiferen stabil, slik at den ikke lekker ut miljøskadelige stoffer. Den nye veien vil ligge oppå fyllmassene.

 

Tar prøver av vannet

- Vi har tatt prøver av grunnvannet og vassdrag i området på forhånd, og vil følge opp med kontrollmålinger under og etter bygging av veien, sier byggeleder Sturla Elvsveen.
- På denne måten vil vi oppdage eventuelle endringer i vannkvaliteten. Inne i tunnelen vil vi foreta kjerneboringer når vi nærmer oss lag som inneholder alunskifer, slik at vi vet når vi kommer i kontakt med denne massen. Dermed får entreprenøren tid til å organisere transport av masse ut fra tunnelen og legge den på riktig sted. Alunskifer finnes naturlig i grunnen mange steder på Østlandet.
 
Metoden som nå tas i bruk for første gang på Gran vil trolig kunne brukes også ved andre anleggssteder der forholdene ligger til rette for det.