Dersom ikke noe uforutsett hender, blir det mye å gjøre for Risa og co. i Stavanger i nær fremtid.
Dersom ikke noe uforutsett hender, blir det mye å gjøre for Risa og co. i Stavanger i nær fremtid.

Kruse Smith og Risa valgt til milliardprosjekt

Statens vegvesen vil at arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS og Risa AS skal bygge Hundvågtunnelen ved Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
Fem entreprenører/arbeidsfellesskap leverte tilbud

Arbeidsfellesskapet skal ha 1,056 milliarder kroner for å bygge tunnelen.  . Det dyreste tilbudet leverte arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras og Obras Subteterraneas på 1.371 milliarder kroner.

- Dyktige entreprenører

- Jeg er fornøyd med den gode konkurransen om oppdraget, og at prisnivået er som ventet og i tråd med budsjettet. I tillegg vet vi at entreprenørfellesskapet som er innstilt er dyktige entreprenører, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Klagefristen er ti dager, så kan kontrakten underskrives. Hundvågtunnelen er en 5,5 km lang undersjøisk tunnel mellom Hundvåg og Gamlingen i Stavanger. Én kilometer av tunnelen blir bygget av entreprenøren som bygger Eiganestunnelen.

Bedre fremkommelighet

Entreprenøren som får jobben med å bygge Hundvågtunnelen skal blant annet bygge 4,5 km tunnel med to løp, til sammen ni kilometer. På Buøy blir det av- og påkjøring i retning Stavanger.

Det blir langt bedre fremkommelighet og miljø i Stavanger sentrum når Hundvågtunnelen står ferdig, fordi store mengder trafikk blir flyttet under bakken. Bydelen Hundvåg i Stavanger får en ny vei til byen, i tillegg til Bybrua. Sentrum av Stavanger blir avlastet, og slipper gjennomgangstrafikken mellom Hundvåg og E39.

Hundvågtunnelen er den siste store tunnelkontrakten i prosjektene Ryfast og Eiganestunnelen.