Scania R730 LB6x4HNB med Øveraasen L290 FS spissplog er et kraftig redskap for snøbrøyting på norske veier.
Scania R730 LB6x4HNB med Øveraasen L290 FS spissplog er et kraftig redskap for snøbrøyting på norske veier.

Klart for Vinterdagene

Vinterdagene 2014 avholdes ved Hunderfossen på Øyer 11. til 13. februar. Over 250 representanter for entreprenører, byggherre, veieiere og vegbrukere samles for å drøfte utfordringer og finne løsninger på hvordan man kan sikre god vinterdrift på veiene.

Publisert Sist oppdatert

Vinterdagene arrangeres i samarbeid mellom Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes Forbund. Åpningen vil foregå på Norsk vegmuseum på Hunderfossen i Gudbrandsdalen, og den markerer starten på Vegvesenets 150-årsfeiring. En vinterkortesje med gamle og nye maskiner og vinterdriftsutstyr vil fortelle om utviklingen både i maskinpark, veier og brukerkrav. Det vil bli også blir god anledning til å oppleve vinterføre og vinterdrift i praksis gjennom demonstrasjoner og utstilling de to første dagene.

Årets Vinterdager har særlig utfordringene som fotgjengere eller syklister møter om vinteren på agendaen.
- Statens vegvesen har et uttalt mål om at flere skal gå og sykle. Og det er et faktum at folk flest verken vil gå eller sykle om vinteren dersom det ikke er brøytet eller strødd nok.  Vi ønsker derfor at deltakerne skal få oppleve hvilke utfordringer ulike brukergrupper møter på vinterføre, og se hva slags utstyr som finnes for å drifte forskjellige veier om vinteren, forteller etatsdirektør Marit Brandsegg i Statens vegvesen.

Utfordringer i vinterdriften blir også belyst gjennom fagseminarer på Quality Hotel & Resort Hafjell.  På Vinterdagenes andre dag ser man på vinterdriftsutfordringer før og nå og hvordan kravene til vinterdriftsstandard har endret seg. I tillegg er formiddagen satt av til problemstillinger knyttet til vinterdrift for gående og syklende.

På konferansens siste dag settes søkelyset blant annet på utfordringer med tunge kjøretøy om vinteren, trafikksikkerhet på vinterføre og spørsmål om hvordan vinterstormer skal takles.

Utdeling av vinterpris

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen deler 12. februar ut vinterprisen. Denne går til noen om har gjort en ekstra stor innsats for å forbedre vinterdriften. Prisen er innstiftet av Bransjenettverk for vinterdrift og er delt ut to ganger tidligere.