Isachsen tildelt E6-prosjekt

Kontrakten for den forestående utbyggingen av E6 Biri-Vingrom er gått til Isachsen Entreprenør AS.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av august starter de på den omtrent ett år lange byggeprosessen på strekningen.

- Etter at vi har kontrollregnet på Isachsens tilbud, og gått grundig gjennom all dokumentasjonen de har levert, er det klart at det er de som har vunnet denne store jobben, sier byggeleder for E6 Biri - Vingrom, Arnt Nyborg i Statens vegvesen.

- Vi gleder oss til endelig å gå i gang med byggeprosjektet, og ser fram til samarbeidet med Isachsen, sier han.

Isachsen Entreprenør AS leverte det laveste tilbudet

i konkurransen om kontrakten. De var i konkurranse med Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Construction AS og Anlegg Øst Entreprenør AS/Gjermundshaug Anlegg AS. Kontrakten har en verdi på ca. 227 mill. kroner. Statens vegvesen og Isachsen Entreprenør AS underskriver kontrakten etter klagefristen, som er 14. juli.

Starter med gang- og sykkelvei

I etterkant av kontraktsignering, starter samhandlingsprosess med entreprenør og Statens vegvesen. Samhandlingen har som mål å sørge for at alle involverte skal bli kjent, at man avklarer forventningene til samarbeid, jobber med rutiner og diskuterer viktige og utfordrende forhold i kontrakten.

Samhandlingen pågår fra 11. til 21. august. Isachsen kan starte anleggsarbeidene 22. august med gang- og sykkelveien på Biristrand,  Vingrom bru, byggingen av midtrekkverk og forbikjøringsstrekningen. Midtrekkverk og øvrige tiltak på E6 nord for Biristrand har oppstart etter at gang- og sykkelveien er fullført.

Fakta om utbygging av strekningen E6 Biri-V ingrom:

- På strekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres midtrekkverk og en forbikjøringsstrekning for å hindre de alvorlige trafikkulykkene. Med midtrekkverk på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere behov for å bruke lokalveien mellom Biri og Vingrom som omkjøringsvei. Den gjennomsnittlige trafikkmengden på lokalveien kommer til å gå ned.

- På sikt skal hele den 36 km lange strekningen mellom Biri i Gjøvik og Ensby i Øyer bygges ut til firefeltsvei. Forbikjøringsstrekningene som nå etableres i forbindelse med oppsetting av midtrekkverk, skal inngå i en fremtidig firefeltsvei. Det meste av investeringen i byggetrinnet nå blir dermed «varig verdi». Overordnet planleggingen av fire felt er ferdig, men videre fremdrift er uavklart siden en slik utbygging foreløpig ikke er prioritert i Nasjonal transportplan.

- Strekningen er 18 km lang.

- Lokalveien på Biristrand (fv. 330) ligger parallelt med E6 og er omkjøringsvei for E6-trafikken. Her skal det bygges gang- og sykkelvei sør og nord for Biristrand skole, totalt ca. fire kilometer.

- Anleggsperiode: August 2014/desember 2015.