Isachsen lavest på fylkesvei 11

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS leverte det laveste tilbudet på jobben som skal gjøres på fylkesvei 11 fra Åros til Krokodden i Røyken kommune.

Publisert Sist oppdatert

Tilbudet fra Isachsen er på 29.790.030,15 kroner.

Dårlig bæreevne

Fylkesvei 11 fungerer som omkjøringsvei når riksvei 23 er stengt mellom Krokodden og Sætre på grunn av hendelser i trafikken eller planlagt vedlikehold. Dagens vei har dårlig bæreevne, med setningsskader og rekkverk som «henger» ut over Åroselva. I tillegg mangler det grøfter for å lede bort overvann og for å lagre snø.

Prosjektet innebærer blant annet å flytte veien nærmere fjellskjæringen og lenger bort fra Åroselven. For å få til dette må det sprenges bort en god del fjell. I tillegg skal det byttes ut en del stikkrenner og masser i veien.

Disse leverte tilbud:

TilbyderSum ekskl. mva.
Hæhre Entreprenør AS41 326 371,70
Arne Olav Lund AS33 223 627,-
Øynebråten anleggsteknikk AS34 626 167,-
FFF Hage og miljø AS31 917 343,-
Isachsen Anlegg AS29 790 030,15
Kjeldaas AS30 811 908,-
Brødr. Dokken AS30 425 334,17
Aktiv veidrift AS32 459 726,-

Skal bygges gang- og sykkelvei

Arbeidet med å hente inn forfallet på fylkesveien skal etter planen starte opp i løpet av høsten 2014 med forventet åpning av den nye veien 2015. Det er bevilget 30 mill. kroner til prosjektet. I tillegg bevilges det 5 mill. kroner i 2015 til bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Sundby krysset - Årosbanen, en strekning på ca. 350 meter.