Fotomontasje som viser ny E39 sett sørøstover mot krysset med Randabergveien. Atkomsten til utfartsparkering og Nordalssvingene er lagt om og dagens fotgjengerundergang erstattes med bru.
Fotomontasje som viser ny E39 sett sørøstover mot krysset med Randabergveien. Atkomsten til utfartsparkering og Nordalssvingene er lagt om og dagens fotgjengerundergang erstattes med bru.

Innstilt på Norges største veikontrakt

Verdien er på rett over to milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert
laveste tilbudet

Arbeidsfellesskapet Bilfinger Construction/Stangeland Maskin AS hadde det på 2,02 milliarder kroner, og er innstilt til å bygge Eiganestunnelen.

Klagefristen på innstillingen er ti dager, deretter kan kontrakten undertegnes.

Norges største

- Vi har innstilt et tungt og kompetent entreprenørfellesskap til det som er den største veikontrakten i Norge, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Statens vegvesen regner med byggestart i april, to måneder senere enn det man håpet etter tilbudsåpningen i desember.

Det er 3,7 km tunnel med to løp og ramper under Stavanger som skal bygges. Eiganestunnelen går faå Schancheholen/Våland kolonihage til Tasta.

Prosjektet består av fem km ny firefeltsvei, der 3,7 km er Eiganestunnelen. Målet med prosjektet er å bedre avviklingen av trafikken på E39, redusere antall ulykker og avlaste lokalveiene i området.

Flere oppgaver

I tillegg til byggingen av Eiganestunnelen får entreprenøren også i oppgave å bygge én km av Hundvågtunnelen, et omfattende system av ramper og én km ny ve mellom Schancheholen og rundkjøringen i Madlaveien. I tillegg kommer fire nye rundkjøringer, 170 meter miljøkulvert og én km av Sykkelstamveien mellom Stavanger sentrum og Forus.

Massene som skal tas ut skal blant annet brukes til utfylling i Jåttåvågen, som grunn for nye boliger og badeanlegg.

Fotomontasje som viser ny E39 nordover fra Eiganestunnelen til overgangen mot dagens veg. Til venstre i bildet ses omlagt Ytre Ringvei Vest fra Byhaugtunnelen til krysset med Randabergveien.
Fotomontasje som viser ny E39 nordover fra Eiganestunnelen til overgangen mot dagens veg. Til venstre i bildet ses omlagt Ytre Ringvei Vest fra Byhaugtunnelen til krysset med Randabergveien.
Oversiktstegning for Ryfylkeforbindelsen (Ryfast) og E39 Eiganestunnelen. Dagens E39 er vist med gul strek. Eiganes nord er markert med ramme.
Oversiktstegning for Ryfylkeforbindelsen (Ryfast) og E39 Eiganestunnelen. Dagens E39 er vist med gul strek. Eiganes nord er markert med ramme.

Eiganestunnelen går under områder med mange bygninger og det gjør at sikringen vil være omfattende med injeksjon, sprøytebetong og betongelementer.