Tre representanter for et stolt kapittel i Scanias historie: F.v. LT75 som satte Scania-Vabis på verdenskartet da den kom i 1958 (produsert helt til 1980), image-skaperen T141, og T124 fra 1996.
Tre representanter for et stolt kapittel i Scanias historie: F.v. LT75 som satte Scania-Vabis på verdenskartet da den kom i 1958 (produsert helt til 1980), image-skaperen T141, og T124 fra 1996.

Husker du: Slutt for snutebilen i oktober

Husker du saken i Anlegg&Transport nummer 5, 2005, om nedleggelsen av produksjonen av T-serien hos Scania? Saken er gjengitt som den sto på trykk.

Publisert Sist oppdatert

Scania har annonsert slutten på et kjent og for mange kjært kapittel i europeisk lastebilhistorie. I oktober nedlegges produksjonen av T-modellen, ikke bare i Sverige, men også i Brasil som har vært et utpreget "snutebilland".

Årsaken er at det i løpet av de siste 10-15 årene har vært en voldsom nedgang i etterspørselen etter T-modellen. Mens snutebilene utgjorde 50% av produksjonen på 70-tallet, sank det allerede på 80-tallet til ca. 25%. Enda verre ble det på 90-tallet. Prosentandelen falt til 2%, og det betyr et antall biler på bare ca. 1000.

Introduksjonsåret var 1962 og bilen er Scania-Vabis L56: Svensk, masseforflyttende arbeidshest.
Introduksjonsåret var 1962 og bilen er Scania-Vabis L56: Svensk, masseforflyttende arbeidshest.

Håpet kunne ha vært at Latin-Amerika fortsatt opprettholdt etterspørselen, slik at T-modellen kunne ha blitt produsert i São Paulo. Så sent som i 1996 utgjorde T-modellen hele 90% av Scanias produksjon i Latin-Amerika. Men i løpet av de siste ti årene har salget falt med 90%.

Lengde og vekt

Scania LS 141 6x2 fra 1979.: Utviklet på 70-tallet da snutebilen utgjorde 50% av Scanias produksjon.
Scania LS 141 6x2 fra 1979.: Utviklet på 70-tallet da snutebilen utgjorde 50% av Scanias produksjon.

Det er åpenbart lengde- og vektbestemmelsene som har tatt knekken på snutebilen. Den har i de siste årene vært henvist til en liten nisje bestående stort sett bare av tankbiler og spesialtrekkere.

De som etter oktober 2005 vil kjøpe fabrikkny snutebil, må hente den fra Nord-Amerika, eller Australia hvor Iveco bygger en modell. I USA hvor totallengde og lasteflate ikke er noe problem i forhold til den tonnasje det er lov å kjøre med, vil snutebilen etter all sannsynlighet leve videre. Det samme vil gjelde Australia.

Selv om det skulle komme nye lengdebestemmelser i Europa som tillater lengre vogntog, tror vi ikke det vil bety renessanse for snutebilen. Fordelene som konstruksjonen med motor foran førerhytta hadde når det gjaldt kjøreegenskaper, sikkerhet og lett tilgjengelighet til motor, er i grunnen opphevet av de tekniske forbedringer av den frambygde konstruksjonen. Etter all sannsynlighet er snutebilen ute for godt både i Europa og Latin-Amerika.

Blant de mange som i Norge vil sørge over snutebilens begravelse, er kanskje sorgen dypest hos sjåfører og eiere av spesialtrekkere.
Blant de mange som i Norge vil sørge over snutebilens begravelse, er kanskje sorgen dypest hos sjåfører og eiere av spesialtrekkere.