Lasten er sikret med duken som er spent over lasten. Legg merke til grimesurringen foran som er meget viktig for å sikre lasten uten bruk av et stort antall overfallssurringer. Strekkraften på stroppene ble kontrollert. En av papirrullene ble fastspent sideveis til et måleinstrument. Den røde stroppen ble belastet med over 1400 kg uten at lasten forflyttet seg. Prøven ble godkjent med god margin.
Lasten er sikret med duken som er spent over lasten. Legg merke til grimesurringen foran som er meget viktig for å sikre lasten uten bruk av et stort antall overfallssurringer. Strekkraften på stroppene ble kontrollert. En av papirrullene ble fastspent sideveis til et måleinstrument. Den røde stroppen ble belastet med over 1400 kg uten at lasten forflyttet seg. Prøven ble godkjent med god margin.

Husker du: Effektivt lastsikringssystem

Husker du denne saken om lastsikring i A&T nummer 10 i 2004? Den er skrevet av Roar Skarbøe og gjengis som den sto på trykk.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt lastsikringssystem ble tidligere i år montert på lastebilen til Terje Tandberg som blant annet kjører papirruller. Systemet er nå kontrollert av kontrollører fra Vegvesenet, og lastsikringen ble godkjent med meget stor margin.

Systemet er utviklet av finsk Walki Wisa og ble egentlig konstruert for å sikre transport av papirruller ved sjøtransport. Etter at Terje Tandberg viste interesse for systemet til bruk på lastebil, ble det videreutviklet til også å dekke dette behovet. WisaFix duken viser seg å fungere like bra i landtransport som til sjøs.

Enkelt

Det nye systemet består av en fleksibel duk som trekkes over lasten og spennes fast med stropper som er festet til duken. Stroppene lar seg enkelt bytte ved skade. Selve duken er montert med solide strikk i et skinnesystem langs begge langsidene i taket på lastebæreren. Duken trekkes enkelt over lasten som skal sikres. Stroppene kan festes til duken i en på forhånd spesifisert avstand som normalt er ca. 1 meter. Når duken er trukket ut, henger stroppene klare for stramming ned på begge sider. Det er derfor ikke nødvendig å klatre over lasten for å plassere stroppene. Lasten kan sikres hurtig.

Systemet egner seg godt til papirruller, storsekker og palletert gods med ulik lastehøyde. Duken er laget av vevd polypropylen, et meget sterkt og fleksibelt materiale som er lett å bruke. Vekten av duken er ca. 15 kg pr. enhet, og i tillegg kommer vekten av stroppene. Hvert festepunkt kan belastes med 5 tonn.

Papirrullen er plassert på en friksjonsmatte som øker friksjonen til langt over 0,5. I enkelte sammenhenger kan den være nyttig.
Papirrullen er plassert på en friksjonsmatte som øker friksjonen til langt over 0,5. I enkelte sammenhenger kan den være nyttig.

Skånsomt

Duken føyer seg lett over ulike godshøyder, og strammingen av duken er langt mer skånsom mot lasten enn en stram lastestropp. En del gods er emballert så dårlig at det kan bli skadet når det skal sikres med vanlige festestropper.

Papirruller er ikke emballert med annet enn et tynt papir, og rullene er vanskelige å sikre på en forsvarlig måte uten å skade dem. Det sies at til nå har den beste måten å unngå skader på er å ikke sikre papirruller i det hele tatt. Derfor kjøres det fortsatt papirruller usikret i skapbiler.

- Til tross for at systemet er raskt å bruke, opplever jeg å komme først inn for lasting, men å dra sist ut etter å ha lastet papirruller, sier sjåfør Audun Tandberg på bilen med WisaFix. - Dette sier litt om hvordan sikringen av lasten blir utført av enkelte, mener han.

Kjetil Meaas til venstre og Martin Visnes gjennomførte testen av WisaFix sikringssystem.
Kjetil Meaas til venstre og Martin Visnes gjennomførte testen av WisaFix sikringssystem.

- Jeg har kjørt papirruller i 35 år uten uhell, men med økt trafikktetthet, mer aggressiv kjøring og derav behov for kraftig oppbremsing torde jeg ikke lenger å være ansvarlig for en bil som ikke hadde et bedre system for sikring av rullene, sier bileier Terje Tandberg.

Uforsvarlig

Mange i transportbransjen mener det er høyst uansvarlig av en avsender å levere godset fra seg på en slik måte at ikke kan sikres uten å ta skade av det.

Papirindustrien er ikke alene om dette, men det er forunderlig at papir-produsentene ikke tar dette mer alvorlig til tross for mange alvorlige uhell med usikrede papirruller. Siden papirrullene er dårlig emballert, og WisaFix duken er det eneste systemet til nå som kan sikre av lasten forsvarlig, bør papirprodusentene stille krav om at ingen får kjøre for dem uten bruk av dette sikringssystemet. Erfaringen viser at andre sikringsmetoder ikke virker.

Papirrullene må plasseres diagonalt i forhold til hverandre for å få plass, og det kompliserer surringen av lasten. En overfallssurring pr. rull i høyden er heller ikke nok dersom det ikke brukes en grimesurring foran.

Lastsikringen er godkjent, Audun og Terje Tandberg kan med god samvittighet stole på at lasten er godt sikret helt frem til lossestedet.
Lastsikringen er godkjent, Audun og Terje Tandberg kan med god samvittighet stole på at lasten er godt sikret helt frem til lossestedet.

- Da jeg tidligere la på hjørnebeskyttelser på papirrullene og festet stroppen over, viste det seg at stoppen løsnet og gled ned på den ene siden etter å ha kjørt et stykke, sier Audun Tandberg.

WisaFix duken kan utmerket godt brukes på sikring av last som ikke fyller hele lasteplanet. Stammestroppene kan også festes i en stammer med lav høyde for å stramme ned last med høyde ned mot ca. 1 meter.

Godkjent

WisaFix systemet er blitt testet på Hensmoen Trafikkstasjon av Martin Visnes som jobber med trafikksikkerhet i Vestfold for Statens vegvesen region Sør og Kjetil Meaas i Statens vegvesen Stor-Oslo Øst. Etter at Audun Tandberg hadde sikret lasten slik han ville, ble strekkraften i strammebåndene målt. Noen av båndene måtte etterstrammes litt, idet forspennet på en 5-tonns stropp skal være 500 kg.

- Jeg liker best de strammerne hvor jeg kan skyve armen på strammeren oppover, for da får jeg brukt mest kraft, sier Audun Tandberg som hadde begge typer strammere.

Det var ikke mulig å kontrollere lastsikringen i retardasjonsretningen, derfor ble belastningen på lasten påført sideveis. Her skal lastsikringen tåle minst en ½ G.

En stropp ble slått rundt en papirrull og festet til en vekt og en stor truck. Belastningen ble målt til over 1400 kg før Martin Visnes sa seg fornøyd. Lasten hadde ikke forflyttet seg, men kraften var så stor at kjøretøyet beveget seg over på siden.

Forsøket ble utført fra begge sider både foran og bak på lasteplanet. På den ene siden var papirrullene plassert på en friksjons-matte som øker friksjonen til langt over 0,5. En slik matte kan i enkelte tilfeller være lurt å bruke, men i dette tilfelle hadde den ingen praktisk funksjon fordi lasten ble godt nok sikret uten bruk av friksjons-matten.

For ikke å skade lasten, sikringsutstyret og bilen ble forsøkene avsluttet før bruddgrensen ble oppnådd. Forsøket viste likevel at sikringsmetoden med bruk av WisaFix tilfredsstilte kravene med god margin.

Det vil bli sendt ut en melding til alle kontrollstasjonene om resultatet av målingen.

Prisen på sikringssystemet for et sett på bil og henger kommer på mellom kr 25.000-30.000. Systemet forhandles av Flom Kjetting AS.