Slik skal infrastrukturen bli i Bjarkøy kommune.
Slik skal infrastrukturen bli i Bjarkøy kommune.

Første Bjarkøy-entreprise utlyst

Fv 867/Fv 125 Bjarkøy-forbindelsen entreprise 1 er lagt ut på anbud. Det skal bygges ca. 6,5 km ny vei - 3,2 km av dette i en undersjøisk tunnel i Bjarkøy kommune.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med etablering av fergefri forbindelse mellom øyene Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy, ønsker Troms fylkeskommune sammen med Statens vegvesen å bygge en undersjøisk tunnel, sjøfyllinger med 4 bryer og vei i dagen. Den undersjøiske tunnelen går under Kvernsundet og binder Grytøy og Bjarkøy sammen.

Det skal bygges ny vei på Grytøy mellom eksisterende fergeleie på Vikran til tunnelpåhugget. Veien på Grytøy føres ned mot Tjeldevika, der det skal anlegges sjøfyllinger over Sandsøysundet. På Bjarkøy skal det etter planen etableres vei fra tunnelpåhugget til den eksisterende fylkesvei 867.

6,5 km vei

Mellom Grytøy og Sandsøy skal det bygges sjøfyllinger som skal klargjøres for bygging av fire bruer som til sammen skal knytte disse to øyene sammen. Bruene og elektro-jobben skal utlyses i en egen konkurranse. På Sandsøy skal det etableres vei fra sjøfyllingene til eksiterende vei.

Det skal til sammen bygges ca. 6,5 km ny vei. Dette fordeles med ca. 3,2 km undersjøisk tunnel, ca. 2 km vei på Grytøy, ca. 200 m vei på Bjarkøy, 400 m vei på Sandsøy og sjøfyllinger på til sammen ca. 900 m. Bygging av T8,5-tunnelen inkluderer også portaler.

Omfattende logistikk

Stein fra sidetak og tunnel skal brukes til bygging av sjøfyllingene. Sjøfyllingene er fordelt på 5 fyllinger der 3 fyllinger ikke kan nås fra land. For bygging av sjøfyllinger må entreprenøren bruke sjøredskap (lekter).

Det må også tas hensyn til at utstyret for oppfylling må flyttes mellom øyene. All plastringstein til sjøfyllingene skal tas ut i sidetak på Grytøy (Fenes), og entreprenøren som får oppdraget må søke om å sprenge for plastringstein. Tunnelstein skal fortrinnsvis brukes i sjøfyllingene. Det skal legges komplett høyspent og egne rør for elektro gjennom hele prosjektet.

Ikke sikkert prosjekt

Tilbudsåpning er 28. mai i Harstad. Prosjektet er avhengig av tilstrekkelige bevilgninger fra Troms fylkeskommune og vil bli utsatt dersom laveste godkjente tilbud er høyere enn bevilgningene.