Den beltegående boreriggen er plassert i fjellsiden og styres fra operatøren i containerenheten oppe til v. i bildet.
Den beltegående boreriggen er plassert i fjellsiden og styres fra operatøren i containerenheten oppe til v. i bildet.

Fullprofilboret trykksjakt på 1026 m for vannkraft

Norhard AS i Sirdal har utviklet og bygget boreutstyr for retningsstyrt boring over lange distanser og over store høydeforskjeller i hardt fjell.

Publisert Sist oppdatert

- Gjennomslag for trykksjakten som nå er boret for Småkraft AS til Reinåga Kraftverk i Hemnes kommune i Nordland, representerer en ny milepæl for bedriften og ny «verdensrekord» for Norhard AS. For første gang er det levert en tunnel med lengde over 1 km, sier daglig leder Askjell Tonstad i Norhard AS.

Tunnelen til Reinåga Kraftverk har en diameter på 700 mm. Den er boret i kurve nedenifra og opp i terrenget over en lengde på 1026 m. Med dette er tidligere lengderekord for utstyr fra Norhard forbedret med ca. 300 m.

- Vi kjenner ikke til at noen andre boreentreprenører, verken i Norge eller internasjonalt, kan levere tilsvarende, sier Tonstad.

Utviklet utstyret selv

Gjennombrudd for den 700 mm store borekronen etter styrt borerekord på 1026 meter.
Gjennombrudd for den 700 mm store borekronen etter styrt borerekord på 1026 meter.

Norhard AS i Sirdal kommune har utviklet utstyret selv. Det representerer en miljømessig god og kostnadseffektiv boreløsning for vannkraftutbygging og krever marginale naturinngrep.

Utstyret er utviklet og bygd i eget verksted, og det leveres løsninger til småkraftanlegg over hele Norge.

- Parallelt med omfattende utviklingsaktivitet oppnår vi jevnlig nye resultatforbedringer, sier Tonstad.

Åpner for nye muligheter

Teknologien som nå er realisert i Norhard, åpner for nye muligheter innen landbasert boring. Med fjernbetjent utstyr kan det etableres retningsstyrte tunneler over lange distanser og over store høydeforskjeller i hardt fjell. Anleggsløsninger kan etableres uten vesentlige naturinngrep.

Utviklingsarbeidet ble i sin tid initiert av behovet for å få frem miljø- og kostnadseffektive løsninger for vannkraftanlegg. Med bakgrunn i de resultatene som nå oppnås, er det åpenbart at utviklingsarbeidet også åpner for nye spennende løsningsmuligheter innen andre sektorer både i Norge og internasjonalt.

Styringen av boringen foregår fra en egen unit som løftes på plass ved borestedet.
Styringen av boringen foregår fra en egen unit som løftes på plass ved borestedet.

- Fortsatt er effektive løsninger for vannkraftanlegg i Norge vårt prioriterte satsingsområde. Men løsningsalternativene som nå muliggjøres, vil bidra vesentlig til at store volum med ny fornybar vannkraft kan realiseres. Særlig relevant er teknikken sett i lys av omfattende konflikter knyttet til naturinngrep, sier Askjell Tonstad i Norhard AS.

Etablert i 2007

Norhard AS ble etablert i 2007 med hensikt å utvikle miljøvennlig boreteknologi rettet mot omfattende utbygging av småkraftverk i Norge. For mange av disse prosjektene betyr effektiv boring redusert terrengbelastning samtidig som en oppnår driftsmessige fordeler.

Norhard har verksted og kontorlokaler på Tonstad og har nå 15 fast tilsatte som jobber på full tid med utvikling, bygging og drift av boreutstyr. Det er investert store midler i utvikling av ny teknologi.

Pågående utviklingsarbeider er nå også støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.