Uvisst hvordan det går med felles norsk/svensk anskaffelse av militære lastebiler.
Uvisst hvordan det går med felles norsk/svensk anskaffelse av militære lastebiler.

Forsvarshandelen: Förvaltningsrätten mot regjeringen

Beslutningen i Förvaltningsrätten i Stockholm om at kontrakten om anskaffelse av militære lastebiler til Norge og Sverige ikke kan underskrives foreløpig, kan få politiske følger.

Publisert Sist oppdatert

Da Scania nylig innanket beslutningen om å velge Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) til leverandør av militærkjøretøy, var det formelle ankepunktet at det er norske innkjøpsregler, ikke svenske, som skulle gjelde for handelen. 25. februar 2010 fattet imidlertid den svenske regjeringen beslutning om at norske innkjøpsregler skulle gjelde. Avgjørelsen i Förvaltningsrätten er altså et smekk over fingrene på den svenske regjering. Nå gjenstår selvsagt å se hva den endelige beslutningen i Förvaltningsrätten blir. Foreløpig er kontraktsunderskrivingen stoppet til retten får vurdert alle sider ved denne saken.

Samarbeidet

Saken kan kanskje også forsure de politiske forholdene mellom Norge og Sverige. Landene skulle ikke bare samarbeide om anskaffelsen av lastebiler, men også artillerisystemet Archer. Svenskene skulle ha ansvar for Archer-forhandlingene etter svenske innkjøpsregler, Norge skulle ta seg av lastebilene etter norske bestemmelser. Det siste er altså Scania ikke enig i. En av Sveriges fremste eksperter på offentlige innkjøp, Andrea Sundstrand, har uttalt at svenske innkjøpsregler må gjelde og at handelen må gjøres om.

Norge besluttet for kort tid siden å trekke seg fra Archer. Sveriges forsvarsminister, Karin Edström, uttaler til SvD Näringsliv at hun beklager den norske beslutningen og at dette kan komme til å påvirke samarbeidet mellom landene.

Det er forståelig at svensk næringsliv er skuffet over at ingen av de svenske lastebilprodusentene nådde fram i anbudsrunden om militære lastebiler. Samtidig kan det hende at Scania tar en sjanse. Scania og MAN har samme hovedeier, Volkswagen. Hvis svensk rett skulle komme til at handelen ikke kan gjennomføres og hvis dette igjen skulle fore til en helt ny anbudsrunde, kan resultatet gjerne bli at ingen av «VW-barna» blir valgt som leverandør.

Vi har bedt MANs Skandinavia-sjef Bård Stenberg om en kommentar. Han sier følgende: - Vi følger selvsagt nøye med på det som skjer, men vår interesse er først og fremst knyttet til ettermarkedssituasjonen etter at en kontrakt er underskrevet. Vi håper og tror at svenske myndigheter finner ut av dette og kommer frem til gode løsninger. Skulle handelen bli stoppet i Sverige, så er det i utgangspunktet ingen grunn til at det skal skje i Norge. For øyeblikket må vi bare vente i spenning på hva den endelige avgjørelsen i det svenske rettssystemet blir.

Siste: Også Forsvardepartementet innklaget

Men Norge blir sterkere involvert enn man trodde på forhånd. Torsdag ettermiddag melder SvD Näringsliv at Scania også har innklaget den norske staten ved Forsvarsdepartementet i denne saken og bedt om at også den norske delen av handelen stoppes. På hvilket grunnlag Forsvarsdepartementet er stevnet, var det torsdag kveld ingen informasjoner om.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: