Fire driftskontrakter åpnet

Mesta var for det meste lavest.

Publisert Sist oppdatert
Torsdag 16. januar var det tilbudsåpning på fire driftskontrakter i Region midt, en i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøndelag og en i Møre og Romsdal. Det var fra to til tre tilbydere på hver kontrakt.
Alle kontraktene er rene fylkesveikontrakter, og de gjelder i fem år, fra 1. september 2014 til 31. august 2019.
I tillegg har oppdragsgiver opsjon på ett års kontraktsforlengelse til 31. august 2020.
 
1502 Indre Sunnmøre - Møre og Romsdal
 
Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier i Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, deler av Ørsta og Ørskog kommuner. Totalt er det 337,7 km vei, fordelt på 324,8 km fylkesvei og 12,9 km fylkes gang- og sykkelvei.
Her er tilbudene 
Karl Petter Stenvåg    1 569 300,00
Mesta AS 221 294 955,00
Veidekke Industri AS172 302 757,89
 

Seksjonsleder Steinar Vestnes opplyser til AT.no at tilbudet fra Karl Petter Stenvåg kun gjelder én brøyterode innfor det utlyste brøyteområdet, og dermed ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen.
 
1601 Fosen - Sør-Trøndelag

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier i Rissa, Bjugn, Åfjord, Osen, Roan, Ørland og deler av Leksvik kommune. Totalt er det 764 km vei, fordelt på 744 km fylkesvei og 20 km fylkes gang- og sykkelvei.
Her er tilbudene 
Veidekke Industri AS 274 426 298,00
Mesta AS 274 299 455,80

1602 Hitra - Sør-Trøndelag

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier i Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne kommuner. Totalt 538 km vei, fordelt på 520 km fylkesvei og 18 km gang- og sykkelvei.
Her er tilbudene 
Mesta AS197 890 588,35
Veidekke Industri AS 214 760 820,00
1702 Ytre Namdal - Nord-Trøndelag

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier i Nærøy, Vikna, Leka og deler av Bindal kommune. Totalt 420,7 km vei, fordelt på 415,8 km fylkesvei og 4,9 km fylkes gang- og sykkelvei.
Her er tilbudene 
Veidekke Industri AS163 229 170,00
Mesta AS161 002 001,80
Nærøysund Kraft Betong AS163 789 151,00
Kontrakten går i utgangspunktet til laveste tilbyder, men alle tilbud skal kontrollregnes. Det skal også kontrolleres at all dokumentasjon i tilbudet er korrekt, før entreprenør blir valgt.
 
Flere kontrakter i neste uke
Neste uke blir det ytterligere to tilbudsåpninger. Disse gjelder for kontraktene 1500 Ålesund i Møre og Romsdal og 1706 Stjørdal i Nord-Trøndelag i fem år, fra 1. september 2014 til 31. august 2019.