Elektroarbeidet er akkurat startet opp i tunnelen. Blant annet er kabelbruene i tunneltaket under montering.
Elektroarbeidet er akkurat startet opp i tunnelen. Blant annet er kabelbruene i tunneltaket under montering.

Elektrisk på riksvei 70

Denne uka startet One Nordic Kraftmontasje AS på elektroarbeidet i tunnelen på riksvei 70 gjennom Oppdølsstranda.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har begynt å montere kabelbruer og opphengswire til å feste kabler i tunneltaket.

- Elektroentreprenøren startet opp med noen personer denne uka, men fra neste uke av er hele arbeidsstyrken på plass. Da får vi igjen større aktivitet i tunnelen fremover, forteller byggeleder Odd Helge Innerdal.
 
Sunndal Energi er godt i gang med å trekke høyspentkabler gjennom tunnelen.  Høyspentkablene går fra teknisk bygg til teknisk bygg gjennom hele tunnelen. Alle trekkerør for elektro er utført av AF Gruppen gjennom selve tunnelkontrakten, og dette arbeidet er nå ferdig.

Ferdig sommeren 2014

I tverrslaget ut til Sandvika er tunnelentreprenøren snart ferdig med selve veioppbyggingen. I tillegg er entreprenøren i gang med sluttarbeidet og finpussing på rigg- og uteområdet i Sandvika. Dette området er også tenkt å være en redningsplass, i tilfelle det skulle være behov for å evakuere tunnelen gjennom tverrslaget/rømningstunnelen.
 
I Modalen er entreprenøren i gang med å bygge forsterkningslag for gang- og sykkelveien. Dette arbeidet blir trolig ferdig i løpet av neste uke. Det gjenstår en del pussarbeid og opprydning i Modalen, både langs nyveien og på massedeponiområdene. Dette vil bli utført utover våren. Til sommeren skal hele riksvei 70 fra rundkjøringen på Sunndalsøra, gjennom tunnelen og opp til Leikvoll på Ålvundeid asfalteres ferdig med slitelag.
 
 
- På Sunndalsøra skal vi, i samarbeid med Sunndal kommune, utlyse en egen entreprise for blant annet å sluttføre gang- og sykkelveien fra tunnelområdet og ned til kaia. Der det også skal lages et grøntområde. Dette arbeidet kommer i konflikt med eksisterende riksvei 70 i området, og settes i gang så snart tunnelen tas i bruk. Går alt som planlagt med arbeidet i tunnelen utover våren, er nyveien gjennom Oppdølsstranda klar til å tas i bruk senest til skolestart 2014, sier Innerdal.