Bedre miljø

Anlegget blir bygd for å bedre avviklingen av trafikken på E39, for å redusere antall ulykker, avlaste dagens lokalveiar og forbedre miljøet.

Selskapet som får kontrakten har en omfattende jobb foran seg. I tillegg til byggingen av selve Eiganestunnelen, får entreprenøren blant annet også oppgaven med å bygge; Ca. en kilometer av Hundvågtunnelen, bygging av et omfattende system av av- og på-ramper og en kilometer ny vei mellom Schancheholen og rundkøyringen i Madlaveien. I tillegg kommer fire nye rundkøyringer, en 160 meter lang miljøkulvert og en kilometer av Sykkelstamveien.
- Vi ser frem til å gå i gang med også denne delen av prosjektet, og håper på god konkurranse med mange tilbydere, sier prosjektleder for Ryfast og Eiganestunnelen, Gunnar Eiterjord.

Omfattende sikring

Fristen for å levere inn anbud går ut i andre halvdel av desember. Statens vegvesen regner med byggestart i februar 2014.

Store mengder masse skal hentes ut og fraktes vekk. I tunnelen er det snakk om ca. 800.000 m 3. På anleggene i dagen ca. 200.000 m 3 med fjell. Det meste av steinmassen skal brukes til utfylling i Jåttåvågen, der det skal bygges boliger og folkebad. Sikringen i Eiganestunnelen er svært omfattende, med injeksjon, bolter, sprøytebetong og betongelement.

Eiganestunnelen skal stå klar til åpning i 2019.