Det sørligste alternativet som går inn på Norcems område, er skrinlagt. Arbeidet med planene fortsetter med de øvrige alternativene.
Det sørligste alternativet som går inn på Norcems område, er skrinlagt. Arbeidet med planene fortsetter med de øvrige alternativene.

Dropper E18-bru til Norcem-området

Utfordringene med å bygge ny E18 gjennom Norcems gruveområde, blir så omfattende at Statens vegvesen har valgt å skrinlegge dette alternativet.

Publisert Sist oppdatert

Når dette alternativet (linje 3 Vardåsen - Ørvik) er tatt bort, består konsept 5 kun av en linje. Dette er linje 4 som krysser Eidangerfjorden med bru mellom Rødåsen og Nedre Lunde på Heistad.  Linjen vil sammen med linje 1 og 2 i konsept 4, fortsatt være med i Konsekvensvurderingen (KU), som pågår nå i høst.

Bistått av Sintef

Fordi det har vært knyttet så store usikkerheter til om det er mulig å bygge linje 3 i området med de nedlagte gruvene, har Statens vegvesen (SVV) fått bistand av Sintef til å foreta en grundig vurdering.

- Det vil være svært ressurskrevende å kartlegge gruveområdene og det vil fortsatt være usikkert om det lar seg gjøre å bygge vei i området, sier prosjektleder Roar Gärtner i SVV Region sør.

Selve kartleggingen av mulighetene for å bygge i området, er av Sintef beregnet til å ta mer enn 4 år. Denne kartleggingen ville ha kostet minst 54 millioner kroner, uten noen garanti på forhånd for at det ville være mulig å bygge tunnel i gruveområdet. Hvis man skulle gått inn for en slik kartlegging, ville alt arbeid med de andre veilinjene ha blitt satt til side mens man ventet på undersøkelsene.

Ville blitt forsinket

Det er så store utfordringer og usikkerheter knyttet til både den tekniske gjennomføringen og HMS ved dette alternativet, at det nå er blitt vurdert som uaktuelt.  Så vel usikkerhetene som utfordringene ville vært til stede både i kartleggingsfasene og i en eventuell anleggsfase.

- Prosjektet ville også ha blitt forsinket med flere år, om vi hadde valgt å gå videre med dette alternativet.

Konsekvensutredningen

Arbeidet med Konsekvensutredningen fortsetter for fullt utover høsten, men arbeidet blir noe mindre omfattende når linje 3 er trukket ut. Ulike data som kreves for utredningen, hentes nå inn. Dette arbeidet fortsetter til nærmere jul. Den endelige rapporten vil etter planen bli ferdig sent vinteren 2014/2015.

Først etter at KU er gjennomført, vil det endelige valget av linje bli tatt.