Donna oppdaterer deg

Statens vegvesen sin guide til yrkessjåfører på norske veier er nå blitt oppdatert med de nye dekkravene.

Publisert Sist oppdatert

Informanten er ingen ringere en den ferme kvinnelige yrkessjåføren Donna Diesel som forteller sjåfører på norsk, svensk, dansk, finsk, engelsk, tysk, russisk, polsk, fransk og spansk hvordan de skal oppføre seg på norske vinterveier og hvilke krav som gjelder.

Donna Diesel foreligger nå i revidert utgave hvor nye bestemmelser om vinterdekk er tatt med.
Donna Diesel foreligger nå i revidert utgave hvor nye bestemmelser om vinterdekk er tatt med.

Den nyeste utgaven av Donna Diesel (sidene 12-14) gir gode informasjoner i regelendringene når det gjelder vinterdekk på kjøretøy over 3,5 tonn. Blant annet finner vi følgende: «På motorvogn over 3500 kg skal det brukes vinterdekk mellom 15. november og 31. mars, med unntak av løft(e)aksler. Vinterdekk er dekk som er merket med MS (Mud and Snow) eller 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) og som er særskilt egnet for vinterkjøring.» Videre finner vi blant annet: «I vinterhalvåret skal kjøretøy over 3500 kg ha mønsterdybde på minst 5 mm.» (Forut for dette står det spesifisert hva som er vinterhalvåret. Videre følger det en gjennomgang av kravet om kjettinger.

Donna Diesel er en pedagogisk anlagt informasjon. For norske yrkessjåfører kan noen av fremstillingene virke noe banale, men her er det viktig å huske på at Donna Diesel først og fremst er beregnet på utenlandske yrkessjåfører. Hvis de konsekvent følger alle anvisninger, bør de problemer man ofte opplever med utenlandske vogntog, i stor utstrekning kunne elimineres. Utfordringen er selvsagt å få distribuert informasjonen og dernest sikre seg at sjåførene leser den.