Prosjektleder Marianne Nærø og Laurent Lacavalerie, driftssjef i Christie & Opsahl AS undertegner kontrakt.
Prosjektleder Marianne Nærø og Laurent Lacavalerie, driftssjef i Christie & Opsahl AS undertegner kontrakt.

Bygger ny ferjekai på Stranda

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Christie & Opsahl AS om bygging av ny ferjekai på fylkesvei 60 Stranda.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten er på 36.020.651 kroner og omfatter riving av den eksisterende kaia og bygging av ny ferjekai på ca. samme sted. 

- Nå går byggherre og entreprenør i gang med en samhandlingsfase, der man blir kjent, etablerer rutiner og gjennomgår prosjektet for å få en felles forståelse. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med entreprenøren, sier prosjektleder Marianne Nærø.

Vegvesenet planlegger byggestart i januar, og målet er at den nye ferjekaia skal stå ferdig desember neste år.

Før gamlekaia blir revet skal det monteres ei mobil ferjekai som skal stå i hele anleggsperioden. Da blir oppstillingsareal og kjøremønster endret. Når den mobile kaia er på plass og i drift, blir gamlekaia revet.

Den mobile ferjelemmen er smal og trafikantene må være ekstra oppmerksomme når de kjører av og på ferja. Vegvesenet skal holde et åpent informasjonsmøte på Stranda i månedsskiftet november-desember.