Her blir det skrevet kontrakt. Fra venstre Mari Sagbakken fra Statens vegvesen, Odd Einar Kne og Bjørn Aakre, begge fra Odd Einar Kne AS.
Her blir det skrevet kontrakt. Fra venstre Mari Sagbakken fra Statens vegvesen, Odd Einar Kne og Bjørn Aakre, begge fra Odd Einar Kne AS.

Bygger gang- og sykkelvei langs E6

Odd Einar Kne AS skal bygge den to kilometer lange gang- og sykkelveien langs E6 i Grong.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen inngikk 25. mars kontrakt med Odd Einar Kne AS om bygging av gang- og sykkelvei langs E6 fra Nedre Fiskumfoss til Harran sentrum, i Grong kommune. Strekningen er 2 km lang, og gang- og sykkelveien skal bygges på vestsiden av E6. Det skal settes opp belysning på hele strekningen, og det blir nytt drens- og overvannssystem.

Kontrakten er på 16,45 millioner kroner. Entreprenøren starter med arbeidene like over påske og arbeidene skal stå ferdig til 1. oktober i år.