Byggeleder Nils Morten Beitnes og prosjektleder Lars Bjørgård er godt fornøyd med at mange konkurrerte om å få jobben.
Byggeleder Nils Morten Beitnes og prosjektleder Lars Bjørgård er godt fornøyd med at mange konkurrerte om å få jobben.

BL Entreprenør lavest på E6-prosjekt

Sju entreprenører kom med tilbud på å bygge ny E6 gjennom Oppdal Sentrum.

Publisert Sist oppdatert
Tirsdag 28. januar kl. 15.00 var det tilbudsåpning på den andre av to utførelsesentrepriser for E6-utbyggingen på Oppdal. Det skal bygges 3,5 km ny E6 og den flyttes til mindre trafikkerte deler av sentrum. 
 
Disse kom med tilbud:
PEAB162.638.435,67
Åge Haverstad185.548.299,64
AF Gruppen198.564.892,93
BL entreprenør146.479.925,00
Tore Løkke186.349.661,12
AF Busengdal /  Nærum203.972.449,00
M3 Anlegg176.350.409,43
 
- Vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere, det er mer enn vi har vært vant til den siste tida. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Lars Bjørgård i Statens vegvesen.
Han regner med at kontrakt blir skrevet i løpet av en måneds tid.
 
Denne entreprisen består av bygging av ny E6, delvis i urørt terreng sør for Oppdal sentrum, og delvis i ny trase gjennom sentrum. Inkludert i kontrakten er også to underganger i sentrum. Nytt lokalveisystem i Oppdal sentrum, og ny løsning for riksvei 70 med tilkoblinger inngår også i kontrakten.
 
Som  opsjon er det lagt inn bygging av ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 515 Gamle Kongevei mellom Slepphaugråket og Stølen. Det vil bli hektisk byggeaktivitet i hele anleggsperioden med sannsynlig oppstart etter påske i 2014.
Den første entreprisen i prosjektet er på konstruksjoner. Dette gjelder Ålmabrua, Kåsenbrua, Traneveiskulverten og Kåsenveien. Her har arbeidet pågått siden september i 2013.  PEAB er entreprenør. Hele E6- prosjektet er planlagt ferdig oktober 2015.
Se videoanimasjon av ny vei.