Ombygging av kryss på E134 ved Førrestjørn i Tysvær for å forbedre trafikksikkerheten. Eksisterende kryss ved fylkesvei 771 Høieveien/Fjellveien skal bygges om til toplanskryss, og det skal etableres av- og påkjøringsfelt på vest- og østsiden av veien, samt midtrekkverk.
Ombygging av kryss på E134 ved Førrestjørn i Tysvær for å forbedre trafikksikkerheten. Eksisterende kryss ved fylkesvei 771 Høieveien/Fjellveien skal bygges om til toplanskryss, og det skal etableres av- og påkjøringsfelt på vest- og østsiden av veien, samt midtrekkverk.

Bertelsen & Garpestad lavest på E134-prosjekt

Statens vegvesen har fått inn tre tilbud på jobben med å forbedre krysset E134/fylkesvei 771 ved Førrestjørn i Tysvær kommune.

Publisert Sist oppdatert

Bertelsen & Garpestad AS har lavest pris med 78,1 mill. kroner. Dei to andre tilbyderne er Vassbakk & Stol AS (86,6 mill.) og Risa AS (92 mill.). I tillegg kommer kostnader knyttet til støytiltak og grunnerverv.

Prosjektleder Einar Færaas i Statens vegvesen sier prisene er noe høyere enn forventet. Han håper likevel å komme i gang med arbeidet snart.

- Nå må vi gå gjennom tilbudene og kontrollregne, før vi kan skrive kontrakt. Går alt etter planen, starter vi i løpet av sommeren, sier Færaas.

Stenger Førrestunnelen

Målet med prosjektet er å bygge om krysset E134/fylkesvei 771 til et planfritt kryss. Det kommer en fylling i Førrestjørna, der nytt påkjøringsfelt til E134 for østgående trafikk blir lagt. Det skal bygges et nytt kryss på toppen av Førresbrekka og ny vei ut og inn av E134.

Denne delen av arbeidet blir tatt først for å gjøre jobben med omkøyringene som kommer senere lettere. I forbindelse med byggingen av det nye krysset, må Førrestunnelen utvides for å bedre sikten for dem som kjører østover. E134 og Førrestunnelen blir dermed stengt i fire-seks måneder fra mars neste år.

Tungtrafikk via Sveio

Det blir omkjøring via Førresbrekka for buss- og personbiltrafikk, mens tungtrafikk må kjøre via Sveio eller T-forbindelsen.

- Det blir en utfordring for alle parter, og vi ser på hvordan vi på best mulig vis kan ivareta de minste og mykeste trafikantene når trafikken skal gå om Førresbrekka, sier Færaas.

Tunnelen skal rustes opp, og i tillegg til utvidelse og ny portal, blir tunnelen vann- og frostsikret, samt at den får nytt lys.

- Dette er arbeid som vi tar i samme slengen mens tunnelen allerede er stengt, sier Færaas.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken og skal stå ferdig i desember 2015.