Bedret drift og rekordstor ordrereserve i AF Gruppen

AF Gruppen har høy aktivitet og en historisk høy ordrereserve.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen hadde en omsetning i 3. kvartal på 2534 mill. kroner (2306 mill. kroner i 2012) og et resultat før skatt på 148 mill. kroner (12 mill. kroner i 2012). Resultatmarginen var 5,8 % (0,5% i 2012). Samlet omsetning til og med 3. kvartal var

7619 mill. kroner (7121 mill. kroner i 2012) og resultat før skatt var 367 mill. kroner (202 mill. kroner i 2012). Samlet resultatmargin til og med 3. kvartal var 4,8% (2,8% i 2012).

AF Gruppen hadde 30. september en samlet ordrereserve på 11.375 mill. kroner (9203 mill. kroner samme tidspunkt 2012).

- AF Gruppens kvartalsresultat er et resultat av god prosjektstyring. Vår ordrereserve har aldri vært større, og vi ser muligheter for ytterligere vekst i våre markeder. Tydelig ledelse skal gjennom god risikostyring og fokus på god og sikker drift gi oss konkurransekraft også framover, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.