Trafikverkets arbeidsbiler har et blå-oransje rutemønster, et såkalt battenburgmønster, som gjør at kjøretøyet er lett synlig i trafikken. Dette mønsteret mener svenskene nordmenn også bør vurdere å prøve ut på sine anleggsbiler.
Trafikverkets arbeidsbiler har et blå-oransje rutemønster, et såkalt battenburgmønster, som gjør at kjøretøyet er lett synlig i trafikken. Dette mønsteret mener svenskene nordmenn også bør vurdere å prøve ut på sine anleggsbiler.

Anleggs-standarder over grensen

Svenske og norske myndigheter vil viske ut grensen mellom landene og ha en felles skandinavisk kravstandard innen anlegg, og øke anleggsarbeideres mobilitet over grensen.

Publisert Sist oppdatert

Skandinavisk Infrastrukturkompetanse (SIK) er et omfattende kompetanseprosjekt som drives av Trafikverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

I perioden 2012 til 2014 skal man få en oversikt over de kompetansekrav som settes av en byggherre i anleggsbransjen. Målet er å ta et steg mot en felles skandinavisk kravstandard, en standard som også skal ligge til grunn for en sertifiseringsmodell og videre forvaltning av kravene.

EU-støttet prosjekt

På sikt skal prosjektet bidra til å øke samarbeidet over grensene for leverandører, konsulenter og entreprenører, gjøre bransjen mer attraktiv, og gi mer nytte for investerte penger.

Prosjektet er delvis finansiert av Trafikverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket, og delvis av EU via Interreg IV A Öresund-KattegatSkagerak (ÖKS).

SIK har et budsjett på 2 mill. euro.

Tester i fullskala

Målet med prosjektet er å få mer ut av investerte penger, skape sikrere arbeidsmiljø, øke mobiliteten over grensene og gi økt mangfold i anleggsbransjen.

Innfor rammene til SIK skal det gjennomføres fullskaletester i samarbeid med bransjeaktører. Prioriterte områder for tester er vintervedlikehold og sikkerhet for arbeid i og ved vei og bane.