- Risa var ikke kvalifisert

Det laveste tilbudet fra Risa ble vraket fordi entreprenøren ikke hadde dokumentert tilstrekkelig kompetanse, ifølge Statens vegvesen, som antyder at rogalandsentreprenøren ikke har fulgt med i timen.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenøren Risa har klaget på innstillingen til Statens vegvesen, etter at de ikke fikk jobben med å bygge riksvei 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen i Rogaland.

Risa leverte det laveste tilbudet på byggingen, men manglet påkrevd dokumentasjon i tilbudet sitt. Det gjorde også to andre entreprenører, og dermed måtte Statens vegvesen innstille den entreprenøren som kom med det høyeste tilbudet til å gjøre jobben - Kruse Smith.

Les saken: Vraket de tre laveste tilbudene 

Kunne spart 20 millioner

Risa kom torsdag med kraftige utfall mot Statens vegvesen i en pressemelding. Entreprenøren hevder at Statens vegvesen ikke har kommunisert kravet om såkalt forpliktelseserklæring godt nok. I tillegg burde det være en smal sak å be om en slik erklæring i etterkant, mener Risa - spesielt siden det ville spart skattebetalerne for 20 millioner kroner som var forskjellen på tilbudet til Risa og til Kruse Smith som nå ser ut til å få jobben.

Les Risas kritikk av Statens vegvesen her. 

Det Risa manglet var en forpliktelseserklæring der underleverandøren på betongarbeider forplikter seg til å levere i tråd med det volum og kvalitet som oppdragsgiveren krever.

- Må følge reglene

Juridisk seniorrådgiver i Statens vegvesen Knut Bergo, forklarer at de gjerne skulle valgt det billigste tilbudet, men at de er nødt til å forholde seg til regelverket.

- I enhver anbudskonkurranse må en tilbyder være kvalifisert for å slippe gjennom nåløyet. Det må blant annet dokumenteres at de har gjort tilsvarende arbeid tidligere. I dette tilfellet er det snakk om betongkonstruksjoner, og Risa har ikke fremlagt dokumentasjon på at de har folk med erfaring på dette. Dermed må de støtte seg på en underentreprenør, og det har Risa skrevet at de vil, men de har ikke lagt ved den påkrevde forpliktelseserklæringen, sier Bergo til AT.no.

- Men kunne ikke Statens vegvesen ganske enkelt bedt om den i etterkant, og spart 20 millioner kroner?

- Hadde regelverket vært slik, hadde vi gjort det. Vi skulle gjerne tatt den telefonen. Men det er noe som heter forhandlingsforbud, og her er reglene strenge. Det er en veldig snever grense for hva man kan supplere etter at et tilbud er gitt, sier Bergo.

- Ikke noe nytt

Tre av fire tilbydere på det aktuelle prosjektet manglet slik forpliktelseserklæring. Risa mener at kravet ikke er tydeliggjort i konkurransegrunnlaget og at det ikke har vært gjeldende praksis tidligere.

- Tydere ikke det på at kravet om dette er blitt kommunisert dårlig til entreprenørene, når tre av fire mangler dokumentet?

- Vi hadde en tilsvarende sak for to år siden oppe for Bergen byrett. Dette er ikke noe nytt. I den senere tid er det flere entreprenører som har mistet jobber på grunn av dette, sier Bergo.

Kan bli forsinket

Risa har nå altså påklaget innstillingen fra Statens vegvesen, og det er noe vegvesenet må ta stilling til. Selskapet har også begjært en midlertidig forføyning for å utsette kontraktsinngåelsen inntil Klagenemnden for offentlige anskaffelser har gitt en rådgivende uttalelse i saken.

Statens vegvesen har frist til 19. juni med å sende dokumentasjon til Klagenemnden, og samtidig må de gå gjennom klagen fra Risa. Bergo sier at saken vil bli prioritert, men at det likevel kan ta tid.

- I ytterste konsekvens kan prosjektet bil forsinket. Det kommer an på hvordan klagesaken går, sier han.