- Kan regelendringene fra Brüssel være den største trusselen mot vår næring noensinne? Spør transport- og logistikknæringens egen Brüsseldirektør, Søren H. Larsen.
- Kan regelendringene fra Brüssel være den største trusselen mot vår næring noensinne? Spør transport- og logistikknæringens egen Brüsseldirektør, Søren H. Larsen.

Brüsseldirektøren frykter for næringen

Kan regelendringene fra Brüssel være den største trusselen mot vår næring noensinne?

Publisert Sist oppdatert

Det spør blant andre transport- og logistikknæringens egen Brüsseldirektør, Søren H. Larsen.

Han kommer til Transportkonferansen 2018 på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo 19. januar. Her formidler han skuffelsen over EU-forslaget om kombinerte transporter, og som han mener representerer tapte muligheter.

Etter at forslaget til ny veipakke ble lagt fram har bekymringen vært stor også her til lands om det innebærer et fullstendig frislipp av kabotasje.

Transportkonferansen 2018 setter fokus på hvordan næringen skal møte de nye EU-reglene.

Solid ballast

Søren Larsen er administrerende direktør for den nordiske logistikkforeningen, NLA (Nordic Logistics Association), og som representerer veitransport og logistikkoperatører i de nordiske landene i EU.

Larsen har arbeidet med transport fra myndighets- og næringslivsperspektiv i mer enn 20 år og har stor erfaring og kunnskap om alle transportformer og de fleste problemstillinger knyttet til transport.

For øyeblikket er infrastruktur, finansiering av infrastruktur, sosiale arbeidsforhold, klima- og miljøutfordringer på toppen av dagsordenen.

- For NLA er det viktig å understreke at nærtrafikken og transportforbindelsene mellom de nordiske landene krever enkel tilgang til infrastruktur og de lange avstandene krever rettferdig prising, understreker Brüsseldirektøren.

- Åpner nye smutthull

I fjor foreslo EU Kommisjonen at internasjonal transport skulle omfattes av reglene for utestasjonering av arbeidstakere etter tre dager, men at kabotasjekjøring skulle regnes fra dag en.

Larsen frykter at reglene vil føre til en uholdbar konkurransesituasjon.

- Argumentet fra EU er at kabotasje er en større trussel mot hjemlige transportører enn internasjonal transport, sier Larsen.

Han er skuffet over at Kommisjonen i det nye forslaget ikke anerkjenner at enhver kombinert transport i en medlemsstat som ikke utføres av en lokal operatør er i direkte konkurranse med lokale transportører, og at de sosiale reglene derfor må være like for begge parter.

- Ingen kan hevde at dette forslaget er en forenkling. Vi er bekymret for at de nye reglene, som i bunn og grunn bare gjør det hele enda mer komplisert, vil åpne opp for smutthull og gi nye muligheter for å omgå reglene for veitransport på, sier Larsen som likevel ser lyspunkter i kommisjonens forslag.

Lyspunkter

– Det være seg strengere kontroll, større krav til dokumentasjon og økt samarbeid mellom medlemsstatene. Samtidig viser Kommisjonen at en er klar over at den største trusselen mot kombinert transport er kostnader forbundet med transport til midlertidige destinasjoner. Derfor ber Kommisjonen også medlemmene om å legge til rette for nødvendige investeringer slik at man kan bygge ut et velfungerende nettverk for kombinert transport, sier Larsen.

Brüsseldirektøren understreker følgende:

- Vi i Norden er avhengig av kombinert transport. Det gir ingen mening å sende lastebiler flere tusen kilometer av gårde når det finnes alternativer på bane og på sjø. Men for billig transport på vei, forårsaket av sosial dumping og urettferdige konkurranseforhold, gjør det vanskeligere og vanskeligere å velge disse alternativene, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS