Statsråd Ketil Solvik-Olsen vil droppe ny oppkjøring når førerkortet på tungbil har gått ut for over ett år siden.
Statsråd Ketil Solvik-Olsen vil droppe ny oppkjøring når førerkortet på tungbil har gått ut for over ett år siden.

- Glemmer ikke å kjøre lastebil

Fornyelse av førerkort for tungbil skal bli enklere

Publisert

- Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førerkort for lastebil og buss ikke er fornyet innen ett år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Disse reglene kan vi forenkle, og en helseattest bør være tilstrekkeleg for å få fornyet førerkortet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet har sendt på høring et forslag til endring i førerkortforskriften om å oppheve kravet til praktisk førerprøve der førerkort for lastebil og buss (alle C- og D-klasser) er gått ut på dato for mer enn ett år siden. Etter forslaget vil helseattest være tilstrekkelig for å få fornyet førerkort.

- Selv om man ikke har fornyet førerkortet sitt innen fristen, betyr ikke det at en ikke lenger vet hvordan man skal kjøre buss eller lastebil. Derfor ønsker vi å oppheve kravet om ny praktisk prøve. Det vil spare både sjåførene og veimyndighetene for tid og ressurser, sier Solvik-Olsen.