Rambøll er arkitekt og rådgiver for fengsel

Kruse Smith Entreprenør og Rambøll skal bygge to nye avdelinger for fengslet i Agder, på oppdrag for Statsbygg.

Publisert Sist oppdatert

- At vi vant dette, er resultatet av langsiktig og strategisk arbeid utført av tilbudsteamet i Kristiansand. Dette er et godt eksempel på hvor viktig vår lokale forankring i markedet er. Vi er veldig fornøyde med å score best på kvalitet i konkurransen, spesielt fordi vi har brukt hele vår tverrfaglige styrke, fra arkitekter til tekniske fag. Vi vil benytte lokale ressurser i tillegg til at vi benytter nasjonal og global ekspertise ved behov. Dette gir oss de beste forutsetningene for et veldig godt sluttresultat, sier Bjørn Tore Landsem, markedsenhetsdirektør for Bygg og arkitektur sør & øst i Rambøll.

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med bo- og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene. Statsbygg har også inngått en avtale med Skanska som skal bygge portbygg, hovedvaktbygg, aktivitetsbygg samt komplette utomhusarbeider og såkalte perimetersikringer.

Til sammen utgjør de to nye avdelingene i Mandal og Froland rundt 300 soningsplasser.

Total kontraktssum for avdeling Mandal er om lag 360 millioner og for Froland 530 millioner kroner.

Prosjektet er oppdelt i fire totalentrepriser, to på hver lokasjon. Forprosjektet er allerede i gang.

Byggestart er første kvartal 2018, byggene skal være klare for prøvedrift høsten 2019 og skal overleveres Kriminalomsorgen første halvår 2020.