Signering med Ivar Galaaen for AF Gruppen og Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.
Signering med Ivar Galaaen for AF Gruppen og Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

AF Gruppen inngikk flyplasskontrakter

Verdien på de to kontraktene er på tilsammen 1156 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsbygg har inngått to kontrakter med AF Gruppen i forbindelse med bygging av hangarer for F-35 kampfly på Ørland.

Det gjelder byggingen av hangarene samt utomhus og infrastruktur i området der hangarene bygges.

- Hangarer for F-35 kampfly er et nøkkelprosjekt i utviklingen av kampflybasen på Ørland flystasjon, og vi er tilfredse med å få med AF Gruppen som samarbeidspartner, sier Jens Levi Moldstad, utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Entreprisen på oppføring av hangarer omfatter bl.a.:

  • Trauging og oppfylling (grunnarbeider) samt bygging av 12 stk. hangarer

Kontrakten har en verdi på ca. 764 mill. kroner inkl. mva.

Entreprisen for utomhus og infrastruktur omfatter bl.a.:

  • Trauging, oppfylling og asfaltering av ca. 106.000 m2 veier, plasser og taksebaner
  • Etablering av nødvendig VA-anlegg og annen infrastruktur
  • Etablering og vedlikehold av egne anleggsveier for byggeperioden
  • Etablering av ca. 76.000 m2 grøntareal

Kontrakten har en verdi på ca. 392 mill. kroner inkl. mva.

Byggeperioden er planlagt å gå frem til våren 2020.

Powered by Labrador CMS