Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Ny ordning for løyveeksamener

Samferdselsdepartementet strammer inn kontrollen over løyveeksamener.

Publisert Sist oppdatert

For å utføre godstransport, transport for funksjonshemmede, kjøre turvogn, drosje og selskapsvogn kreves det løyve.

For å få en bedre kvalitetssikring i tildeling av løyver, og en bedre kontroll på innholdet i eksamenene, har Samferdselsdepartementet vedtatt en ny eksamensordning som gir Statens vegvesen, som eneste instans, rett til å avholde eksamen knyttet til faglige kvalifikasjoner for å få løyve.

Det betyr at det fra 1. januar 2018 ikke vil være mulig å ta løyveeksamener på videregående skoler eller hos private utdanningsinstitusjoner. Eksamen skal fra dette tidspunktet avlegges hos Statens vegvesen.

Videre stilles det heller ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen.

For kandidater som har godkjent utdanning etter dagens ordning, samt kandidater som allerede har begynt utdanning, foreslås det overgangsordninger.