Nå kan det bli snarlig start av byggingen av fylkesvei 17 Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag.
Nå kan det bli snarlig start av byggingen av fylkesvei 17 Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag.

Kinesiske SRBG tildelt Beitstadsundbrua

Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) er tildelt oppdraget med å bygge fylkesvei 17 Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektleder for «Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm», Jo Bernt Brønstad, opplyser at de har satt fullt trykk på arbeidet med anskaffelsen av Beitstadsundbrua de siste dagene. Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra veieier, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Mandag 6. oktober det klart at Sichuan Road & Bridge Group blir tildelt oppdraget med å bygge den 580 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Steinkjer kommune og Verran kommune. Les mer om tilbudsåpningen her.

- Vi har satt fullt trykk på å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig. Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Ved å unngå forsinkelser i anskaffelsesprosessen, kan bygging av Beitstadsundbrua starte i begynnelsen av desember. Vi er opptatt av å ha god fremdrift i prosjektet, sier Brønstad.

Kvalifikasjoner og pris

Statens vegvesen opplyser at det er foretatt en «fullstendig kvalifikasjonsvurdering» av den innstilte tilbyderen. Tildelingskriteriet i denne konkurransen er pris, og Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, som er Sichuan Road & Bridge Group.

Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer. Klagefristen er ti dager, og er dermed satt til 16. november 2017.

- Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.

- En gledens dag

- Vi er blitt informert i brev fra Statens Vegvesen at de tildeler Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, oppdraget med Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm E-2 Beitstadsundbrua (580 meter) i Nord-Trøndelag. Vi er svært glade og vil nå avvente klagefristen som løper frem til 16. november. Nyheten er svært gledelig for oss i SRBG, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge Group i Norge.

Selskapet har tatt mål av seg å bli en ledende aktør innen brobygging i Norge og er allerede godt i gang med å bygge Hålogalandsbrua (1.533 meter) i Nordland på oppdrag fra Statens Vegvesen.

- For å sikre best mulig oppstart på prosjektet, vil vi snarlig gå i dialog med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens Vegvesen og rådgivingsselskapet Cowi i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua, sier Tsetsis.

- Vi har hatt mange høydepunkter i den senere tid og dette er på ny en gledens dag for oss i SRBG.

Fremdriften på kontraktene

Tidsmessig har prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm frem til nå vært i rute, og det jobbes systematisk og godt i henhold til fremdriftsplanen, opplyser Vegvesenet.

Prosjektet er delt inn i seks kontrakter. Her er status på dem:

1. Forberedende arbeid: Arbeidet er gjennomført. Entreprenør var Odd Einar Kne AS.
2. Ny fv. 17 Strømnes-Sprova, 5,4 km: Skanska Norge AS har satt opp rigg og har startet arbeidet.
3. Ny fv. 720 Strømnes-Malm, 5,7 km: Konkurransegrunnlaget er lyst ut. Tilbudsfrist: 7. november.
4. Ny fv. 17 Beitstadsundbrua: Målet er å gjennomføre kontraktsignering i november.
5. Ny fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Antatt annonsering av denne entreprisen i løpet av året 2017. 
6. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Reguleringsplanlegging av vei gjennom Kvarvingdalen og til Dyrstad er startet opp, og planen skal behandles av kommunestyret i Steinkjer kommune sommeren 2018.