Med denne 41 år gamle lastebilen, uten forsikring eller EU-godkjenning, jobbet en entreprenør for Statskog på Finnskogen. Alle

Statskog leide vrak

Statskog har sommer og høst 2017 drevet vedlikehold og oppgradering av skogsbilveier på Finnskogen. En av de fem innleide som har gjort jobben, har brukt en lastebil som ikke har hatt forsikring de side to årene. EU-godkjent har den ikke vært på fem år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vedlikeholdet og oppgraderingen har blant annet skjedd i nærheten av Gravberget gård på Finnskogen.

For å komme dit må det kjøres offentlig vei hvor det blant annet går skolebuss. Statskog har gjort en større jobb med oppgradering både av veier og utvidelser av rundkjøringer i området.

En av entreprenørene som har gjort deler av denne jobben, er lokal. Han er registrert med eget enkeltmannsforetak.

Med en 1976 modell Volvo N7 lastebil tilhørende mannen, ble det kjørt åtte lass med masser til to forskjellige steder som A&Ts tipser observerte. Mannen som tok bildene A&T nå publiserer, syntes på avstand at lastebilen så ut til å være i dårlig forfatning.

Mangler

Bilen manglet høyre forskjerm og hadde dermed også bare et hovedlys. Dekkene på bilen var også svært gamle og hadde store og dype sprekker i gummien

Lasteplanet var hullete, og sidelemmene satt ikke festet i bunnen. Det var kun én innfesting foran og bak i toppen av lemmen som holdt den på plass.

Usikret

Etter at massetransporten var gjennomført, kom den samme lastebilen tilbake. Denne gangen sto det en gravemaskin i seks- til åtte-tonnsklassen på planet. Maskinen sto helt usikret - på en vei hvor det også er annen trafikk.

Etter noen undersøkelser viser det seg at den 41 år gamle lastebilen, som har vært eid av nåværende eier siden 2011, ikke har vært EU-godkjent siden 2012. Den har heller ikke hatt forsikring siden april i 2015. Likevel brukes denne lastebilen i oppdrag for Statskog.

Selv om eier av lastebilen har registret et enkeltmannsforetak med grunnarbeid som arbeidsfelt, har vedkommende ikke løyve for transport av gods.

Planet var fullt av sprekker og hull, og sidelemmene satt ikke fast. I tillegg ble en gravemaskin fraktet usikret.

Ingen kontroll

Statskog skriver i en e-post at de har kontrollert resultatet av arbeidene som er utført. At de som utfører jobben har det formelle og maskinparken i orden, har de ikke hatt noe system som har kvalitetssjekket.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på denne entreprenøren på Finnskogen, vil Statskog se på sine rutiner. For selv om Statskog mener det er hver enkelt entreprenørs ansvar å følge alle gjeldende forskrifter og regler, ser de det nødvendig å gå igjennom sine egne rutiner.

Dette for å unngå at entreprenører bruker utstyr som kan være til fare for andre trafikanter og miljøet.

Lik pris

- Vi har ikke valgt denne entreprenøren til dette oppdraget på grunn av pris. Alle de fem som gjorde denne jobben, hadde lik timepris. Vi har benyttet denne entreprenøren, som flere av de andre, over flere år, skriver Sæming Hagen i Statskog i en e-post.

De vil ta kontakt med den aktuelle entreprenøren snarest. AT.no har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med eieren av lastebilen som gjorde jobben for Statskog. Våre henvendelser har ikke blitt besvart.

- Anmeld saken

Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener ut fra bildene han har sett av lastebilen som har vært brukt på Finnskogen, at den aldri skulle ha vært på veien. Den skulle ha vært skrotet.

- Jeg forutsetter at dette blir en sak mellom entreprenør og adekvate myndigheter og at det kommer en reaksjon mot entreprenøren. Det brukes altså en uforsikret bil som ikke er EU-godkjent og med store feil og mangler. Det er sjokkerende at en bedrift viser så elendig dømmekraft og samfunnsansvar at de opptrer slik, sier Geir A. Mo.

Dette er Statskog

Statskog er et statsforetak hvor Staten er eneeier som utøves av Landbruks- og matdepartementet. Statskog forvalter 59 millioner dekar, som tilsvarer 1/5 av hele fastlands-Norge.

Statskog hadde i 2016 driftsinntekter på 422 millioner kroner, og et driftsresultat på 125 millioner kroner. Summen av eiendelen til selskapet er svimlende 2,107 milliarder kroner ved årsslutt 2016.

Statskog er delt i fire virksomhetsområder: Eiendom, fjelltjenesten, skog og jakt, fiske og friluftsliv. Driftskostnadene mot leverandører og entreprenører var i 2016 187,7 millioner kroner. Skogsavvirkningen ifjor for hele landet var 338.000 m³.

Statskog har hovedsete på Namsos og 18 kontorer med til sammen 120 ansatte. Statskog har i tillegg 78 hytter for utleie. Disse ble ifjor leid ut 6519 døgn. I siste årsmelding skriver styreleder Gunnar Olofsson: - Statskog har forbedret og profesjonalisert sin virksomhet over tid. Selv om bærekraft på en rekke områder er ivaretatt, har ikke selskapet i dag en systematisk dokumentasjon, rapportering og videre utvikling av bærekraftsarbeidet. Dette gjelder for eksempel rapportering på miljø og klima, anti-korrupsjon, likestilling og andre vesentlige forhold.

Det kan virke som styrelederen peker på nettopp det som har foregått på Finnskogen.

Han forutsetter at Statskog går til anmeldelse av denne aktuelle entreprenøren. Heller ikke Statskogs fraskriving av ansvar imponerer lastebil-generalen. Han mener de som byggherre bør sette seg inn i lovverket og hvilket ansvar bestiller/byggherre faktisk har.

- Å late som de kan vri seg unna ved å peke på entreprenøren, setter staten v/Statskog i skammekroken sammen med de meste kyniske transportbestillere og byggherrer vi stadig dessverre leser om, sier Mo.

Han legger til at i valgkampen som nylig var over, var det bred politisk enighet om at bestilleransvaret skal følges opp og sanksjoneres. Derfor mener Mo det er et åpenbart behov for NLFs kvalitetsprogram «Fair Transport».

- Denne saken viser at Staten kan begynne med seg selv, sier adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

 

Powered by Labrador CMS