Tungbil på strømnettet

I samarbeid med Asko, Statens vegvesen og Scania skal Siemens utvikle en utslippsfri løsning for tungtransport med lastebiler over 50 tonn.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Ifølge Transport & Logistikk er målet at disse lastebilene skal være en del av en helelektrisk transportkjede mellom ASKOs lagre i Vestby og Sande i Vestfold som skal stå ferdig i 2021.

Sjødrone

Parallelt jobber ASKO med et annet prosjekt som ser på muligheten til å krysse Oslofjorden med en elektrisk autonom sjødrone som en del av transportkjeden.

Siemens er med i tre prosjekter som er tildelt midler fra PILOT-E. Målet med tildelingene er å bidra til utvikling av løsninger for utslippsfri transport på land, og fremtidens digitaliserte energisystem.

– Vi jobber hver dag med utvikling av miljøvennlige og digitaliserte løsninger for transport og energi. Tildelingen av midler fra PILOT-E er derfor en bekreftelse på at Siemens har noen av de sterkeste fagmiljøene som kan løses dagens og fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør i Siemens, Anne Marit Panengstuen.

Utslippsfri gravemaskin

Siemens er en av flere partnere som skal utvikle en utslippsfri beltegående gravemaskin på 30 tonn. Gravemaskinen skal få elektrisk drivlinje, og muligens plug-in hydrogen. Det er Nasta AS som er hovedsøker i prosjektet, og valg av teknologi skal avklares i første fase av prosjektet. Målet er å utvikle nullutslippsløsninger som kan bidra til utslippsreduksjoner i anleggsbransjen.

– Anleggsdrift står for store utslipp og det vil utgjøre en stor fordel for luftkvaliteten i byene om byggeplassene kan redusere utslippene, sier salgsspesialist i Siemens, Maxim Petrovitch.

PILOT-E tildeler 117 millioner til prosjekter som skal utvikle løsninger for utslippsfri transport på land, og fremtidens digitaliserte energisystem. Siemens er med i tre av prosjektene som nå er tildelt midler som tildeles fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Smartere lading av ferger

Siemens er med i tre ulike prosjekter som nå har fått tilsagn på støtte. I det ene prosjektet er Siemens hovedaktør, og har fått støtte til å utvikle en smart ladestasjon for helelektriske og hybridferger. Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere en løsning som utnytter infrastrukturen i strømnettet på en smartere måte. Siemens tar sikte på å løse dette ved hjelp av digitalisering, energilagre og kraftomformere.

– Elektrifisering er et av de viktigste verktøyene for å redusere dagens klimautslipp. Dette byr på økende etterspørsel av elektrisk energi og krever i dag store investeringer. For å sikre videre elektrifisering er vi er avhengig av å finne nye og mer effektive måter å utnytte strømnettet. Potensialet er stort og vi mener dette kan frigjøres ved å ta i bruk digitalisering, energilagre og kraftomformere, forteller Stian Skorstad Moen som leder deler av utviklingsavdelingen i Siemens Trondheim.

- Vår rolle i prosjektet er å finne den beste teknologien for å forsyne de 50 tonns lastebilene med strøm og vi mener dette vil legge grunnlaget for utrulling av tilsvarende løsninger både i Norge og andre deler av verden, påpeker forretningsutvikler i Siemens Mobility, Christian Jahr.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS