Oversiktsbilde av innføringen av Follobanen til Oslo S. Illustrasjon: Bane Nor

Stopp på to totalentrepriser

Arbeidet har stoppet opp på Condottes to Follobane-kontrakter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) har totalentreprisekontrakt «EPC Civil Oslo S» for Follobaneprosjektets arbeider med innføring av nye jernbanespor til Oslo S. Denne er på ca. to milliarder kroner.

I tillegg har selskapet en «EPC Drill & Blast»-kontrakt på Follobanen, til en verdi av rundt 1,2 milliarder kroner.

Condotte har store økonomiske utfordringer, og det italienske selskapet har søkt om konkursbeskyttelse i hjemlandet.

Nå melder Bygg.no at arbeidet på Condottes to store kontrakter i Norge har stoppet opp. Det utføres kun nødvendige HMS-arbeider på anleggene.

- Status er at det pågår noe arbeid for å ivareta sikkerhet, helse og miljø rundt på anleggsplassene, utover det er det i all hovedsak stanset opp både arbeid og leveranser inntil videre, både på Drill & Blast og Oslo S-siden, skriver fungerende kommunikasjonsleder i Follobane-prosjektet hos Bane NOR, Nina Aasmundsen, i en e-post til Byggeindustrien.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS