Lastebileiernes og midt-norsk transportnærings talsmann, Roar Melum, er frustrert over manglende vedlikehold og vinterdrift av veg-infrastrukturen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Lastebileiernes og midt-norsk transportnærings talsmann, Roar Melum, er frustrert over manglende vedlikehold og vinterdrift av veg-infrastrukturen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Frustrert trøndersk transportnæring

- Trafikksikkerheten er under enhver kritikk. Systemet fungerer ikke slik man må forvente.

Publisert

Det er på høy tid å endre måten vei-infrastrukturen organiseres på.

Det er fullt trykk og stort engasjement i midt-norsk transport- og lastebilnæring. Hovedfokuset er utfordringene med vinterdrift, elendige vinterveger, vegbygging, bompenger og mangel på kvalifiserte sjåfører.

Ifølge regionsjef Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Trøndelag stiller klimaendringer krav til større fleksibilitet i kontraktene vedrørende vegvedlikehold og vinterdrift av vegen.

- Skyldes kontrakter og system

Han er imidlertid klar over at de dårlige forholdene på vintervegene skyldes systemet rundt kontrakter og ikke den enkelte brøytebilsjåfør.

- Her må pengene over fra administrasjon til produksjon. Det forventes at Trøndelag fylkeskommune utfordrer det etablerte systemet gjennom å åpne for samhandling og innovasjon i de nye kontraktene. Det er mye fagkunnskap som kan bidra til mer fornuftige løsninger, sier Melum.

Han viser også til stor mangel på oppstillingsplasser langs vegene, noe som vanskeliggjør muligheten for å overholde lovpålagt kjøre- og hviletid.

- Spesielt om vinteren opplever vi at flere parkerings/rasteplasser er avstengt. Transportnæringen ber om at vegeier tilrettelegger for at disse plassene også er åpne om vinteren, understreker Melum.

Bompenge-frustrasjon

Han understreker at bompenger utgjør en stadig større del av næringens utgifter.

- Man kan alltid si at dette skal viderefaktureres til våre kunder, men det er ikke alltid like enkelt. Med et mangfold av ulike bomsystemer er det nesten umulig å føre kontroll med hvordan utgiftene fordeler seg. Bomselskapene har ofte problemer med å svare på hva det blir i bompenger på en forhåndsbestemt kjøretur, forteller Melum.

Skjult beskatning

Rushtidsavgift er også et uforståelig avgiftspålegg for Melum og næringstransporten.

- Dette er en ordning som har til hensikt å motivere personbiltrafikanter til å velge gange, sykkel eller kollektivtransport, samt medvirke til at folk velger å kjøre utenom rushtiden. Næringstransporten har naturlig nok ikke denne valgmuligheten. I tillegg er vi underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelser som styrer vårt kjøremønster. Rushtidsavgiften oppfattes derfor som en skjult beskatning av næringslivet, understreker Melum som på vegne av NLF Trøndelag ber om at rushtidsavgiften opphører for næringstransporten.

Krever ny fergekort-ordning

Midt-norsk lastebilnæring krever endring i fergekort-ordningen og at Autopass innføres for all fergetransport i Norge.

- Dagens løsning er komplisert og kapitalbindene, sier Melum som også fremhever de kritikkverdige parkeringsforholdene ved fergeleiet Flakk – Rørvik.

Spesielt viser han til stor mangel på parkeringsplasser på Trondheim-siden og Flakk fergeleie, og hvor det stadig vekk skrives parkeringsgebyr. Næringen krever at hele området åpnes for bruk og at man plasserer autopass-leseren ved påkjøringsrampene slik at man unngår fergesniking.