På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, som eier fylkesveinettet, lyste Statens vegvesen i desember 2017 ut konkurransen om å bygge ny fylkesvei 716 mellom Frøya flyplass og Nabeita ved Flatval i Frøya kommune. Kontrakten ble lyst ut som totalentreprise

På tilbudsåpningen var KN Entreprenør eneste entreprenør som leverte tilbud. Tilbudet er på 34.481.319 kroner.

- Vi hadde håpet på større interesse for prosjektet. Nå skal vi gå gjennom tilbudet og kontrollregne. Kontrakten signeres når anskaffelsen er godkjent av anskaffelsesnemda, sier byggeleder i Statens vegvesen, Line Søreng.

Dette inngår i prosjektet:
Prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av ca. 1050 meter ny fylkesvei 716 og ca. 550 meter ny gang- og sykkelvei. I tillegg skal det bygges to kryss med ca. 400 meter tilhørende sidevei. Elektro og vann og avløp inngår også.

Veien skal være ferdigbygget i september 2018.