Av leverandørene til prosjektet «E39 Eiganes Stavanger» er Derbigum. De har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter, og hvor taktekkerfirmaet Sandnes-Tak har stått for utførelsen.
Av leverandørene til prosjektet «E39 Eiganes Stavanger» er Derbigum. De har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter, og hvor taktekkerfirmaet Sandnes-Tak har stått for utførelsen.

- Ideell løsning til anleggskonstruksjoner

Derbigum har levert 42.000 m2 membran til ti kulverter på E39. Adm. direktør Bengt Løkke i Derbigum er stolt av produktet Derbigum GC.

Publisert

Membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til ti kulverter på Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39.

Fire mann i to år

Planlegging og bygging av prosjektene langs E39 blir styrt av de aktuelle regionene. Derbigum er en av leverandørene til prosjektet «E39 Eiganes Stavanger» i region vest.

Selskapet har levert 42.000 kvadratmeter membran til ti kulverter, og taktekkerfirmaet Sandnes-Tak har stått for utførelsen:

- Nå er vi snart ferdige med membranlegging på de ti kulvertene. Vi har vært fire mann på prosjektet og brukt i alt to år, sier daglig leder Stig Skjervik i Sandnes-Tak.

På alle kulvertene Sandnes-Tak har tekket, har de brukt den vanntette membranen Derbigum GC som er godkjent av Statens Vegvesen:

Fornøyde taktekkere fra Sandnes-Tak med daglig leder Stig Skjervik i midten.
Fornøyde taktekkere fra Sandnes-Tak med daglig leder Stig Skjervik i midten.

- Når denne membranen benyttes, er det strenge krav til utførelse, detaljutforming og underlaget. Her har det ikke vært rom for kjappe løsninger, men alt har gått etter planen og resultatet har blitt veldig bra. På de fleste kulvertene er det dessuten plantet busker og trær som setter et grønt fotavtrykk på veiprosjektet, sier Skjervik.

- Ideell løsning til anleggskonstruksjoner 

For å imøtekomme krav til påkjenninger i anleggskonstruksjonene, er man nødt til å stille krav til materialene, sier administrerende direktør Bengt Løkke i Derbigum:  

- Derbigum GC er den røffeste og sterkeste membranen vi har, og bidrar til en trygg vei for trafikantene. En membran på anleggskonstruksjoner må tåle kraftige påkjenninger og vi er glade for at Statens Vegvesen valgte denne løsningen, nettopp fordi den er utviklet til å tåle ekstreme påkjenninger og er en vanntett membran som er ideell løsning til anleggskonstruksjoner, sier han og legger til:

- Vi er stolte av å bidra med å bygge Norges største veiprosjekt og sørge for bedre trafikkavvikling for innbyggerne i regionen.

E39 går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er ca. 1100 km lang. Reisetiden i dag er på omtrent 21 timer, med sju ferjestrekninger langs veien.

Målet med ferjefri E39 er å halvere reisetiden slik at byer og tettsteder knyttes sammen på nye måter og gir nytt næringsgrunnlag. Dette skal innfris ved å erstatte ferjestrekninger med bruer og tunneler, samtidig med at en rekke strekninger skal utbedres.