Grunnarbeidene på Taraldrud startet 1. mars 2018.

Grunnarbeidene er i gang

Skanska-selskapet Marthinsen & Duvholt har startet på en kontrakt med verdi  1491 millioner kroner i Ski kommune i Akershus.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Torsdag 25. januar 2018 signerte Skanska og Justis – og beredskapsdepartementet kontrakt på bygging av politiets nye nasjonale beredskapssenter ved E6 på Taraldrud i Ski.

Byggekontrakten vil bli gjennomført som en totalentreprise med samspill, og kontraktsoppfølgingen vil følge «åpen bok» prinsippet, der byggherren har fullt innsyn i totalentreprenørens regnskap og prosjektøkonomi basert på «den omforente målprisen».

- Dette er et stort og komplekst prosjekt av typen vi ønsker oss, og med en kontraktsmodell som passer vår forretningsstrategi. Vi er glade for at det er valgt en gjennomføringsmodell der kunde og leverandør samhandler med tillit og åpenhet om å definere og levere på felles prosjektmålsetninger, og hvor vi får utnyttet vår kompetanse og erfaring fra en tidlig fase for å finne de beste løsningene sammen med kunden, sa konsernsjef i Skanska, Ståle Rød, i forbindelse med avtalen.

Stor bygningsmasse

Illustrasjoner på beredskapssenteret på Taraldrud.

Det er ikke småtterier som skal bygges på Taraldrud.  Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskaps­-ressursene, samt administrative funksjoner.

Senterets bygningsmasse blir på 33.000 m2, med mulighet for senere utvideise på inntil 12.000 m2  Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for 3 helikoptre.

Helikopter-landingsplassen har vært styrende for disponering av tomten. Hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert midt på tomten, mens skytebaner og utendørs treningsanlegg legges til et lavereliggende område mot nord. Utendørs anlegg omfatter en kombinert 200- og 100- meters skytebane, en 50-meters skytebane, SIBO-landsby (strid i bebygd område) og skytehus for entringstrening.

Ca. 720 dekar tomt

Planområdet omfatter to delområder som ligger på hver sin side av E6. Samlet areal er ca. 720 dekar, der området vest for E6 er ca. 385 dekar og området øst for E6 er ca. 335 dekar. Planområdet ligger i marka, og grenser både i vest og øst mot viktige friluftsområder. Det er 600-800 meter til nærmeste boligområder i Oppegård og Oslo.

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021

Powered by Labrador CMS