Mesta er kjent for å ha hjulene godt plantet på bakken. Nå står de likevel foran et gjennombrudd i skyen.
Mesta er kjent for å ha hjulene godt plantet på bakken. Nå står de likevel foran et gjennombrudd i skyen.

Mesta: Utvikling i skyen

Selskapet har inngått en avtale som beskrives som starten på en transformasjonsreise.

Publisert

Mesta og IT-løsnings-selskapet Evry har inngått en avtale om IT-infrastrukturtjenester. Evry skal gi Mesta en moderne IT-plattform, som tilrettelegger for bedre intern samhandling og økt innovasjon.

Mesta har behov for å forenkle og øke tilgjengeligheten på IT-tjenestene de leverer til sine ca. 1400 ansatte. For å få til ønskede endringer trengs en mer moderne infrastrukturplattform, som i større grad «tilrettelegger for modernisering og innovasjon».

Kostnadsbesparelser

I første omgang skal Mestas driftsmiljø legges til Evrys datasenter i Fet (Akershus). Dette vil tilrettelegge for økt bruk av skytjenester, og gi Mesta mulighet til å velge løsninger fra de store globale tjenesteleverandørene.

- Med Evry får vi en fremtidsrettet samarbeidspartner på IT-infrastruktur, som både kan modernisere oss og levere løsninger som understøtter vår forretningsstrategi. Evry gir oss flere muligheter, slik at vi kan velge den optimale løsningen for oss, enten fra deres eget driftsmiljø, eller fra globale tjenesteleverandører som Microsoft, Google, Amazon eller IBM. Mye av utviklingen fremover vil skje i skyen, samtidig som skytjenester gir kostnadsbesparelser. Evry er en god rådgiver på dette området, og en allsidig samarbeidspartner som gir oss den tilgjengeligheten og robustheten vi trenger, sier Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta, i en pressemelding fra Evry.

Fra venstre: Rune Kilstad (Evry) og Runar Nilssen (Mesta).
Fra venstre: Rune Kilstad (Evry) og Runar Nilssen (Mesta).

- En reise

En viktig effekt av avtalen med, er at Mesta får en ny plattform som sikrer bedre digital samhandling mellom de som jobber ute med mobile løsninger og de kontoransatte.

Dette skal gi økt effektivitet ved å samle selskapet og bygge én kultur.

- Mesta har behov for en stabil og sikker driftstjeneste og en IT-infrastruktur som gjør at de kan øke innovasjonstakten og utviklingen av nye digitale tjenester. Avtalen med oss gir Mesta en samarbeidspartner med et svært bredt tjenestespekter, høy kunnskap på IT-drift og skyløsninger, samt stor kapasitet og gjennomføringskraft. Vi skal sørge for en IT-plattform som tilrettelegger for at Mestas digitaliseringsambisjoner kan innfris, og ser fem til å bidra i deres transformasjonsreise, sier Rune Kilstad, direktør for industrisegmentet i Evry Norge.