Disse bruene på fv. 820 ved Sortland skal erstattes.
Disse bruene på fv. 820 ved Sortland skal erstattes.

Seks vil bygge bru

Publisert

Det var flere entreprenører som ga tilbud på bygging av ny bru over Selneselv på fv. 820, rett nord for Sortland i Nordland.

Det er Nordland fylkeskommune som er veieier og som finansierer dette prosjektet, Statens vegvesen bygger og utfører på vegne av fylkeskommunen.

Disse seks entreprenørene ga tilbud:

  • Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, 10.942.188,50 kroner
  • Consolvo Overflate AS, 11.680.143,71 kroner
  • HAK Entreprenør AS, 12.277.190,35 kroner
  • Implenia AS, 12.289.159,85 kroner
  • Sortland Entreprenør AS, 13.112.670 kroner
  • Thore Magnussen & Sønn AS, 14.964.060,85 kroner

Tilbudene skal kontrollregnes før entreprenør velges.

Jobben skal være ferdig innen midten av oktober og omfatter blant annet rivning av eksisterende betongbru, samt flytting av eksisterende gang-/sykkelbru over til midlertidig g/s-vei.

Brua som skal rives, er kjørebru i betong, denne skal erstattes med ny bru i betong med felles bruplate for kjørevei og gang- og vei. Brua får et spenn på tolv meter, totallengde på 17 meter og en bredde på 13 meter.

Etter at ny bru er ferdig bygget, skal trebru over interimsveien fjernes ved riving eller flyttes bort hel.