Litra har planer om å anskaffe 100 tunge biogasslastebiler de kommende fem årene.

Litra og Tine leder an

Nå kommer landets første fyllestasjoner for flytende biogass. Litra har planer om å anskaffe 100 tunge biogasslastebiler.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statsforetaket Enova støtter Skagerak Naturgass, Litra og Tine med til sammen i overkant av ni millioner kroner, og AGAs Transnova-støttede fyllestasjon vil stå klar i august/september 2018.

- Biogass er sirkulærøkonomi i praksis, hvor det som var avfall blir en ressurs som kan gjenbrukes som drivstoff. Enova har bidratt til produksjonsanlegg hos blant annet Den Magiske Fabrikken og Veas, og det er derfor med stor glede vi nå hjelper i gang også distribusjonsleddet og sluttbrukerne, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Fyllestasjoner i Vestfold og på Alnabru

En av biogasskundene til både Den Magiske Fabrikken og Veas, blir Skagerak Naturgass som med seks millioner kroner i Enova-støtte skal sette opp en kombinert fyllestasjon for både flytende biogass (LBG) og komprimert biogass (CBG).

Etter planen kommer stasjonen ved E18 i Vestfold, og vil være i drift fra årsskiftet 2018/2019.

- Tunge lastebiler med LBG-drift er på vei inn i det norske markedet, og er et godt alternativ til dieseldrevne kjøretøy, så her er markedet stort. LBG-lastebiler har dessuten både større motor og lengre rekkevidde, sier adm.direktør Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass.

Først ut blir AGA, som nå bygger fyllestasjon for flytende biogass på Alnabru i Oslo. Biogassen kommer fra EGE på Nes og fra Biokrafts produksjonsanlegg for flytende biogass på Skogn. Stasjonen vil også tilby CBG, og blir en del av AGAs nettverk av 19 fylleanlegg i Norge og 30 i Sverige.

– Vi har allerede tre operative stasjoner for flytende i Sverige, og stasjonen på Alnabru blir vår første i Norge. I august/september kan vi ønske kunder velkommen til å fylle både flytende og komprimert biogass fra et flunkende nytt anlegg. Vi jobber også parallelt med konkrete lokasjoner for videre utbygging av vårt nettverk av fyllestasjoner, sier Sales Manager Clean Energy i AGA, Lars Tveitan Østvold.

To transportører går i front

Skagerak Naturgass og AGA har intensjonsavtaler med flere transportører om bruk av de kommende fyllestasjonene. To av transportørene som går i front er Litra og Tine, som begge nå gjør alvor av sine ambisjoner om å ta i bruk flytende biogass:

Litra er et av Norges største transportselskap, og har planer om å anskaffe 100 tunge biogasslastebiler de kommende fem årene. Med 2,2 millioner kroner i støtte fra Enova bestilles nå de ti første.

- Litra er gjerne en foregangsbedrift når det kommer til flytende biogass. Vi ønsker å kutte utslipp, og for oss ser biogass foreløpig ut til å være det eneste gode alternativet til diesel. Det krever store investeringer, men vi forventer lavere kostnader etter hvert som tunge gasskjøretøy blir vanligere på markedet, sier markeds- og kvalitetsdirektør Morten Tønjumshagen hos Litra.

Tine henter melk fra rundt 8400 gårder, og leverer produkter direkte til 23.000 butikker, skoler og barnehager. Til denne jobben brukes over 600 biler, hvorav Tine eier 350 selv. Nå går konsernet til anskaffelse av sine fire første tunge gasslastebiler. Enova bidrar med 840 000 kroner til innkjøpet.

- Vi har en ambisjon om å kjøre 100 prosent fossilfritt innen 2025, og da blir biogass viktig. Primært ønsker vi å bruke biogass basert på husdyrgjødsel, fordi vi da får en dobbel miljøeffekt hvor vi bidrar til å redusere klimagassutslippene både i landbruket og transporten, sier Lars Galtung, konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Tine.

Bedrifter som tør å gå foran

Skal det være penger i å produsere og distribuere biogass, må det finnes brukere i markedet, men det forutsetter igjen at det finnes både biler og gass å få kjøpt. Dit har vi omsider kommet nå, poengterer Sivertsen i Enova:

- Dermed trenger vi nå disse første modige bedriftene som tør å være først ute og som ser verdien av å investere tid og penger i dette. Det er dem vi er til for å hjelpe, for å bygge dette markedet for klimanøytralt transport videre på veien mot lavutslippssamfunnet.

Powered by Labrador CMS