Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet.
Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Publisert

AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med Statkraft Energi om å utføre anleggsarbeider på byggetrinn 2 av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune.

Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW, og vil produsere om lag 35 GWh per år.

Avtalen omfatter anleggsarbeider i forbindelse med adkomst-, tilløp- og utløpstunneler, kraftstasjonen i fjell og betongarbeider i stasjonen. Kraftverket skal ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av Riksveg 7.

Vannet skal føres fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Avtalen har en verdi på ca. 100 millioner kroner.

- AF Gruppen satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange av de viktigste vannkraftprosjektene i Norge. Vi ser frem til å samarbeide tett med Statkraft Energi om Storlia kraftverk. Sammen med kunden skal vi bruke vår kompetanse og erfaring til å finne løsninger som både ivaretar sikkerhet og miljøet på en god måte, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS