Lederen for landets største samferdselsorganisasjon, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, er optimist for fremtiden. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Milepeler og harde tider

Terje Moe Gustavsen innrømmer harde tider og beinhard konkurranse for landets største samferdselsorganisasjon, Statens vegvesen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Torsdag inviterte vegdirektøren til pressetreff på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Oslo, hvor han blant annet presenterte Årsrapport 2017.

Statens vegvesen omsatte for 57,4 milliarder kroner i fjor med 7296 ansatte.

Nye milepeler

- Statens vegvesen skal gjennom omfattende endringer og nye milepeler skal nås. De nye regionene(fylkene) skal overta ansvaret for fylkesvegene. Nye veier AS har kommet og tatt endel av samferdselskaka.  Byene vokser og behovet for helhetlige transportløsninger øker, var sentrale tema Moe Gustavsen, som vanlig i godt humør, trakk frem på pressetreffet.

– Vi har allerede signert vår største veikontrakt noensinne, riksvei 3 og 25 Løten-Elverum til 5,5 milliarder kroner. En av de store ting som skjer i 2018, sa vegdirektøren.

Han varslet også flere endringer for Vegvesenet og anleggsbransjen i årene som kommer. Regionreformen, som trer i kraft 1. januar 2020, innebærer at fylkene overtar ansvaret for fylkesveiinvesteringer. Ca. 1500 årsverk overføres da fra Vegvesenet.

Han varsler også et økende behov for kontroll av aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å hindre kriminelle aktører å slippe til.

Ifølge Vegdirektoratets krimenhet er det behov for å øke kontrollvirksomheten.

Og så understreket Moe Gustavsen følgende:

- Midt oppi dette blir både Statens vegvesen og brukerne våre stadig mer digitale, og behovet for trafikkstasjoner går ned. Klart dette påvirker vår virksomhet. I fjor reduserte Vegvesenet arbeidsstokken med 260 stillinger som følge av digitalisering og effektivisering, sa Gustavsen.

På verdenstoppen

En stolt vegdirektør trakk frem følgende:

- For tredje år på rad er Norge verdens sikreste land på trafikksikkerhet. I fjor mistet 106 livet på norske veier. Norge er dermed det første landet noensinne som er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere, sa vegdirektøren og fortsatte:

- Utviklingen er imidlertid ikke like positiv for hardt skadde. Foreløpige tall viser at ca. 770 ble drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i 2017, en reduksjon på ca. tre prosent. Det er en forsiktig positiv utvikling mot etappemålet i Nasjonal transportplan om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024 ok maksimalt 350 innen 2020. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, understreket Moe Gustavsen.

Optimisten

Han tror også det er mulig å realisere nullvisjonen om for tap av liv i trafikken.

– Hovedgrunnen er kombinasjonen av positiv holdningsendring og ny teknologi i blant annet utviklingen av selvkjørende biler, ifølge vegdirektøren.

Moe Gustavsen mener at vi står midt oppe i en akselererende teknologisk utvikling som bidrar til å få tallene ned, og kan være med på å ta nullvisjonen fra visjon til mål.

- Utbedringen av veinettet og redusering av vedlikeholdsetterslepet øker også sikkerheten, sier vegdirektøren.

16 personer omkom på norske veier fra januar til utgangen av mars.

- Det er det laveste tallet på 70 år. Tendensen er krystallklar, det er stadig tryggere på norske veier, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Powered by Labrador CMS