Sikkerhetsuke hos Skanska.
Sikkerhetsuke hos Skanska.

Sikkerhet hos Skanska

Nesten en kvart million ansatte deltar på sikkerhetsuke.

Publisert

Denne uken (siste uke i april 2018) deltar 240.000 personer i Sikkerhetsuka 2018 - bransjens største sikkerhetskampanje.

Ansatte på 10.000 prosjekter i elleve land forplikter seg til å bedre sikkerheten og ta vare på alle som jobber i en næring som fortsatt rammes av alt for mange skader og ulykker.

Nedgang i antall alvorlige ulykker

Siden starten av 2000-tallet, har Skanska jobbet systematisk med å bedre sikkerheten på prosjektene sine. Arbeidet har gitt resultater, og konsernet har sett en stor nedgang i antall dødsulykker og alvorlige skader.

Dette har ført til at Skanskas H1-verdi har gått fra 25 i 2000 til 1,9 i 2017.

- Sikkerhetsuka er blitt en bærebjelke i HMS-kulturen vår og arrangeres nå for 14. gang. I år har vi valgt et bredere perspektiv enn tidligere, ved at sentrale helsemessige utfordringer arbeidstakerne våre står overfor også er et viktig tema, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød i en nyhetsmelding.

- Jeg er stolt over den innsatsen som har vært lagt ned de siste årene innenfor HMS, både av oss i Skanska, men også i hele bransjen. Samtidig må vi erkjenne at det fortsatt er alt for mange som blir skadet og syke av å jobbe på våre prosjekter. Dette kan vi rett og slett ikke godta. Alle må bidra inn i dette arbeidet og vi må være villige til å lære av hverandre. Vi må bedre forståelsen for hvorfor vi må endre måten vi jobber på. Dette er et felles ansvar for hele bransjen. Vi må dele de samme verdiene og bli bedre sammen, sier han.

Samarbeid i hele kjeden

Arbeidshverdagen på et typisk byggeprosjekt er komplisert og hektisk. Det kan til enhver tid være flere hundre personer fra en rekke ulike selskaper som utfører risikofylt arbeid

- Det er krevende å drive godt HMS-arbeid. Vi har utviklet gode rutiner, systemer og prosedyrer, og satt fokus på god planlegging. Dette skal vi fortsette med fremover, men vi vil også jobbe enda hardere for å utvikle en sterk felles HMS-kultur. Vi ønsker å vise vei og ta en ledende rolle i dette arbeidet, men vi klarer ikke å få til dette på egenhånd. Vi vil derfor jobbe for et enda tettere samarbeid på HMS med våre leverandører, samarbeidspartnere og byggherrer, sier HMS-direktør i Skanska, Peer Christian Anderssen i meldingen.

I år skal derfor Sikkerhetsuka markere starten på et større arbeid med å styrke HMS-kulturen på Skanskas prosjekter.

- Egne ansatte, underentreprenører, innleide, byggherrer og myndighetene må gå sammen om å tenke HMS i alt vi gjør. Skal vi nå målet vårt om null skader og ulykker på våre prosjekter, må vi bry oss om hverandre.