Den fikk de til tross for at de ikke hadde laveste bud ved fristens utløp i mars.

Med 463,8 millioner kroner var tilbudet fra NCC tre millioner kroner høyere enn laveste tilbud. Lavest var BMO Entreprenør AS.

Kontrakten gjelder for Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad samt deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune i nabofylket.

780 km vei

Kontrakten fordeler seg på 189 kilometer riksvei og 528 kilometer fylkesvei. I tillegg kommer 33,8 km gang/sykkelveier langs riksveier og 27,4 kilometer gang/sykkelveier langs fylkesveier. Dessuten 2,7 kilometer fylkesvei i Oppland.

Den nye kontrakten til NCC gjelder for perioden 2018-2023 fra og med 1. september i år. NCC har også den utgående kontrakten for samme antall år.