AVTALE: En fornøyd Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen flankert av Morten Kristiansen (til venstre) og David Kristianslund fra Volvo Maskin AS.
AVTALE: En fornøyd Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen flankert av Morten Kristiansen (til venstre) og David Kristianslund fra Volvo Maskin AS.

14 Volvo til Gjermundshaug

HELLERUDSLETTA (AT.no) Gjermundshaug Gruppen slo til med en bestilling på 14 Volvo-maskiner.

Publisert

Det ble kjent på lørdagen i Vei og Anlegg-uka på Hellerudsletta.

Maskinhandelen består av følgende Volvo-produkter: 1 stk. ECR145EL, 1 stk. EC220EL, 3 stk. EC300EL, 1 stk. EC380EL, 3 stk. EW160E, 1 stk. L30GS, 1 stk. L90H, 1 stk. L110H og 2 stk. A30G.

Handelen omfatter både utskifting av eksisterende maskinpark, men også en kapasitetsøkning i forbindelse med god aktivitet for tiden.

Har vokst mye

Gjermundshaug Gruppen har røtter helt tilbake til 1949. Gruppen har hovedkontor i Alvdal, men har avdelingskontorer i Elverum og på Lillehammer. Gruppen omfatter flere selskaper som Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør, Specto Remote, Innlandet Elektro, Gjermundshaug Bane, GMM og S&B Stenersen.

Totalt har gruppen rundt 200 ansatte og omsatte for rundt 600 millioner kroner i 2017. Ole Gjermundshaug er konsernsjef.