Avlyser tunnel-konkurranse

- Flere av kandidatene har ikke dokumentert at de oppfyller alle kvalifikasjonskrav, opplyser Bane Nor.

Publisert

Bane Nors «Totalentreprise underbygning SMS 2A» i prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er en kontrakt som tilrettelegger for tidlig involvering av entreprenør.

Bane Nor har tidligere invitert til en prekvalifisering og er fornøyd med interessen og deltakelsen i denne, men avlyser likevel konkurransen som et resultat av det «ikke er oppnådd tilstrekkelig konkurranse».

- Flere av kandidatene har ikke dokumentert at de oppfyller alle kvalifikasjonskrav. Dette gjelder særlig krav til erfaringer og kunnskap med utfordrende grunnforhold i prosjektet, i tillegg til krav om økonomisk soliditet, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Bane Nor stiller strenge krav

Totalentreprisen inneholder kompliserte grensesnitt og tekniske utfordringer.

Bane Nor stiller strenge krav til kompetanse og kvalitet i leveransene. Håndtering av tunnelbygging og ny stasjonsbygning midt i Moss er en krevende jobb, noe Bane Nor poengterer i meldingen at organisasjonen tar på største alvor.

Bane Nor ønsker å sikre trygge og gode anlegg til innbyggerne i Moss og Rygge, samt brukerne av jernbanen i Østfold. Derfor stilles det spesifikke kvalifikasjonskrav til erfaring med både prosjektering og bygging i blant annet kvikkleire.

For å få tilfredsstillende svar på kvalifikasjonskravene, anser byggherren at det er nødvendig å kunngjøre konkurransen på nytt. Det blir gjort for å «kunne sikre søkernes kompetanse og erfaring med gjeldende grunnforhold, i tillegg til finansielle forhold fra enkelte søkere».

- Vi er trygge på å oppnå tilstrekkelig konkurranse etter en tilleggsrunde. Det er viktig å få bekreftet at de som blir invitert til å by på jobben har rett kompetanse og profil for kontrakten. Prosjektets risikoprofil gjør det riktig å gå denne ekstra runden for å forsikre oss om at vi får rett entreprenør med på laget. Ferdigstillelse av prosjektet og ibruktaging av jernbanen i 2024 endres ikke av dette, sier Jarle Rasmussen, prosjektsjef i Bane Nor.

Konkurransen blir utlyst på nytt

Anskaffelsesregelverket gir begrensede muligheter for ytterligere avklaringer og supplering av søkernes kvalifikasjoner, herunder grunnforhold og økonomisk soliditet.

Konkurransen vil derfor bli lyst ut på nytt for å sikre godt kvalifiserte søkere. Konkurransen vil bli kunngjort igjen «i løpet av kort tid» med noen justeringer i konkurransegrunnlaget.

Powered by Labrador CMS