- Statens vegvesen har gjort en god og omfattende jobb mot entreprenørbransjen både lokalt og nasjonalt. Det har vært god konkurranse om oppdraget og prisene vi har fått inn viser hva kontrakten er verdt i markedet i dag, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilbudene:

Entreprenør                                    Pristilbud                             Konkurransesum
Implenia Norge AS                 2.905.652.400,03 kroner             2.620.652.400,03 kroner
Aurstad/Metrostav/Toto      3.053.090.614,00 kroner             2.888.090.614,00 kroner
PNC                                          2.787.527.549,85 kroner             2.587.527.549,85 kroner
Skanska Norge AS                 3.019.984.886,00 kroner             2.504.984.886,00 kroner

Skanska Norge AS har det tredje laveste pristilbudet, men har fått den laveste konkurransesummen etter et fratrekk på litt over en halv milliard kroner.

Pristilbud og konkurransesum

Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal kontrollregne tilbudene og gå igjennom all dokumentasjon før det blir avgjort hvilken entreprenør som får oppdraget.

Det er konkurransesummen som avgjør hvem som har levert det beste tilbudet. Konkurransesummen er pristilbudet minus et fratrekk som tilbyderne har fått ut fra hvor stor merverdi gjennomføringsplanene deres gir prosjektet.

En «bredt sammensatt evalueringsgruppe» fra fylkeskommunen og Vegvesenet har brukt tre uker på vurdering av merverdien. I tillegg har man opsjon på kortere byggetid, dersom noen tilbyr dette vil det bli gitt en ytterligere merverdi.

Konkurransesummen er en fiktiv sum som blir brukt til sammenligning av tilbudene. Kontrakten blir skrevet på pristilbudet fra entreprenøren som har levert tilbudet med den beste konkurransesummen.

Signering i september

- Vi planlegger tildeling av kontrakten før fellesferien og signering av kontrakten 7. september, etter at fylkestinget har behandlet saken, sier prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Når kontrakten er underskrevet, starter en samhandlingsperiode mellom entreprenøren og Statens vegvesen. Anleggsarbeidene skal starte i månedsskiftet september/oktober.

Statens vegvesen bygger Nordøyveien på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.