Trond Berget-Ausland, produksjonssjef i Hent og adm. direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen signerte kontrakten.
Trond Berget-Ausland, produksjonssjef i Hent og adm. direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen signerte kontrakten.

Nye massivtrebygg på Østensjø skole

Hent entreprenør og Undervisningsbygg har signert kontrakt på 140 millioner kroner for to nye tilbygg i massivtre.

Publisert

Skolen blir utvidet med én klasserekke per klassetrinn fra 1-7 trinn. De to tilbyggene er på nesten 4.000 kvadratmeter til sammen.

En midlertidig skolebygning på skoletomta skal rives først. Deretter kommer disse to nye byggene i massivtre på plass. Prosjektet er planlagt ferdig til skolestart i 2020. Etter St. Hans er planen å starte rivingen av den midlertidige skolebygningen. Bygging av de to nye byggene har planlagt oppstart i november 2018.

Prosjektet på Østensjø skole følger Oslomodellen som forhindrer arbeidslivskriminalitet og har høye miljøkrav. De to nye skolebyggene er begge passivhus.

Massivtre er et miljømessig godt valg. Bygg i massivtre bidrar til et godt innemiljø og og er produsert på en mer miljøvennlig måte sammenlignet med andre bygningsmaterialer.

Trond Berget-Ausland, produksjonssjef i Hent, ser frem til byggeprosjektet sammen med Undervisningsbygg.

- Jeg har veldig god dialog med Undervisningsbyggs prosjektleder Leif Wigaard, så det er lovende for et hyggelig samarbeid, sier han.

Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg føyer til at det er viktig at entreprenør og Undervisningsbygg har høye forventninger til hverandre.

STILLING LEDIG: